Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 165/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm quản lý chất lượng bưu điện trực thuộc Tổng cục Bưu điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 165/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 10/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 165/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 165/1999/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BƯU ĐIỆN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Trung tâm quản lý chất lượng bưu điện trực thuộc Tổng cục Bưu điện để quản lý, kiểm tra, kiểm định, đánh giá và chứng nhận hợp chuẩn về chất lượng dịch vụ, mạng lưới, công trình và thiết bị bưu chính viễn thông.

Trung tâm quản lý chất lượng bưu điện là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 165/1999/QD-TTg

Hanoi, August 10, 1999

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF POST AND TELECOMMUNICATIONS QUALITY CONTROL CENTER ATTACHED TO THE GENERAL DEPARTMENT OF POST AND TELECOMMUNICATIONS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government’s Decree No. 12/CP of March 11, 1996 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the General Department of Post and Telecommunications;
At the proposals of the General Director of Post and Telecommunications and the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Post and Telecommunications Quality Control Center attached to the General Department of Post and Telecommunications in order to control, inspect, expertise, evaluate and certify the standard conformity regarding the quality of post and telecommunications services, networks, constructions and equipment.

The Post and Telecommunications Quality Control Center is a non-business agency which has revenue, legal-person status, seal and own accounts. Headquarter of the Center is based in Hanoi city.

Article 2.- The functions, tasks, powers and organizational structure of the Center shall be stipulated by the General Director of Post and Telecommunications.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 165/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm quản lý chất lượng bưu điện trực thuộc Tổng cục Bưu điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278
DMCA.com Protection Status