Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1335/QĐ-UBND-QNg năm 2006 về việc thành lập Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1335/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1335/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2006-2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tại Tờ trình số 36/TTr-SBCVT ngày 19/5/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 842/SNV ngày 31/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên như sau:

Trưởng ban:

1- Ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Phó trưởng ban:

2- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Phó trưởng ban Thường trực;

3- Mời ông Đoàn Tấn Nghĩa, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

Các Ủy viên:

4- Ông Đinh Hoài Bắc, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

5- Ông Võ Phiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

6- Ông Lê Văn Đệ, Phó Văn phòng UBND tỉnh;

7- Ông Nguyễn Cao Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

8- Ông Tôn Long Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

9- Bà Nguyễn Thị Hoà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

10- Ông Dương Anh Tuấn, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi;

11- Mời ông Võ Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi;

12- Mời ông Phạm Minh Hoà, Phó Văn phòng Tỉnh ủy;

13- Ông Trần Hữu Tháp, Trưởng phòng Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo;

14- Ông Nguyễn Văn Nam, phụ trách phòng Điện tử-Công nghệ thông tin, Sở Bưu chính, Viễn thông, làm Ủy viên Thư ký;

15- Ông Trần Thanh Trường, Thư ký Hội Tin học Quảng Ngãi;

16- Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh.

Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ lãnh đạo có tên cụ thể tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh giai đoạn 2006-2010.

- Theo dõi các dự án trong kế hoạch tổng thể đã được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của Ban chỉ đạo chương trình Công nghệ thông tin Quốc gia.

- Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo trình Trưởng Ban chỉ đạo quyết định ban hành để làm cơ sở thực hiện.

Điều 3. Ban chỉ đạo được thành lập Tổ chuyên viên giúp việc gồm các cán bộ, công chức của các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm sắp xếp nơi làm việc và đảm bảo các điều kiện, phương tiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Bưu chính- Viễn Thông, Khoa học-Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Chủ tịch Hội Tin học Quảng Ngãi; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1335/QĐ-UBND-QNg năm 2006 về việc thành lập Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.188

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211