Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1210/2000/QĐ-TCBĐ ban hành tạm thời Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện của Tổng trưởng Tổng cục Bưu điện

Số hiệu: 1210/2000/QĐ-TCBĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Nguyễn Huy Luận
Ngày ban hành: 19/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1210/2000/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI BỘ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH BƯU ĐIỆN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét duyệt định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện của Tổng cục Bưu điện ngày 09/11/2000;
Căn cứ Công văn số 2330/BXD-VKT ngày 15/12/2000 của Bộ Xây dựng về việc thoả thuận định mức xây dựng cơ bản ngành Bưu điện;
Xét Tờ trình số 134/KHĐM-HĐQT ngaày16/10/2000của tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Bộ dịnh mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện (kèm theo Bộ định mức XDCB chuyên ngành Bưu điện);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kinh tế-Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện.

Điều 2.- Bộ định mức này làm căn cứ lập đơn giá xây dựng cơ bản, lập dự toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện.

Điều 3.- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2001 đến hết ngày 31/12/2003. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và các đơn vị trong Ngành trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời để Tổng cục Bưu điện xem xét, điều chỉnh, bổ sung.

Điều 4.- Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kinh tế - Kế hoạch, Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Thủ trưởng của đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
NGUYỄN HUY LUẬN

 

BỘ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH BƯU ĐIỆN

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện là định mức Kinh tế - Kỹ thuật qui định mức hao phí cần thiết về vật liệu; nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp như: 1m3 bê tông, 1 thiết bị v.v... hoặc cài đặt lập trình cho một thiết bị v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.

Định mức XDCB chuyên ngành Bưu điện được xây dựng dựa theo hệ thống các qui định, quy phạm về chỉ tiêu kĩ thuật thiết kế và thi công, tổ chức sản xuất, trang thiết bị của các đơn vị thi công xây lắp chuyên ngành, tiến bộ KHKT và thiết bị công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trong Bộ định mức XDCB chuyên ngành Bưu điện được trình bày sắp xếp thành một hệ thống và trình tự: Xây lắp - Lắp đặt thiết bị - Lập trình - Cài đặt - Hiệu chính. Các mức trong từng bảng mức đã đề cập đến những đặc thù của ngành như: Xây lắp phân tán, khối lượng nhỏ v.v..

Mỗi loại định mức được trình bày theo kết cấu: Thành phần công việc, điều kiện kĩ thuật, điều kiện thi công và qui định các đơn vị tính về hao phí vật chất phù hợp, để thực hiện được 1 đơn vị khối lượng sản phẩm xây lắp.

I. KẾT CẤU BỘ ĐỊNH MỨC

Bộ định mức bao gồm 4 phần:

PHẦN I: CHUẨN BỊ MẶT BẰNG

PHẦN II: BỐC DỠ VÀ VẬN CHUYỂN

PHẦN III: XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÁP, CỘT ANTEN VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHỐNG SÉT

PHẦN IV: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1210/2000/QĐ-TCBĐ ban hành tạm thời Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện của Tổng trưởng Tổng cục Bưu điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.495

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209