Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2006/QĐ-UBND về tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính Viễn thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 09/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Sở Bưu chính Viễn thông;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại văn bản số 28/TT-SBCVT ngày 23/2/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính Viễn thông:

l. Lãnh đạo: có Giám đốc và Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Văn Phòng.

- Thanh Tra.

- Phòng Bưu chính Viễn thông.

- Phòng Công nghệ thông tin.

- Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông quy định cụ thể nhiệm vụ của các tổ chức và phòng chuyên môn thuộc Sở.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 08/08/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh tách Văn phòng - Thanh tra thuộc Sở Bưu chính Viễn thông thành Văn phòng Sở và Thanh tra Sở Bưu chính Viễn thông và thay thế Điều 3, Quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Sở Bưu chính Viễn thông.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông; Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 Phạm Thế DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2006/QĐ-UBND về tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính Viễn thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.74.69