Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Số hiệu: 05/2006/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 17/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH 148/2003/QĐ-BBCVT VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC KẾT NỐI GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/8/2003 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông như sau:

1. Sửa đổi điều 7 của Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT (Cước kết nối đối với cuộc gọi từ Việt Nam đi quốc tế) như sau:

1.1. Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng cố định (bao gồm cả mạng vô tuyến nội thị):

a) Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại cố định nội tỉnh kết nối trực tiếp với mạng điện thoại quốc tế, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng điện thoại nội tỉnh xuất phát cuộc gọi: 0,04 USD/phút.

b) Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại cố định nội tỉnh kết nối với mạng điện thoại quốc tế thông qua mạng điện thoại đường dài liên tỉnh, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng điện thoại nội tỉnh xuất phát cuộc gọi: 0,04 USD/phút.

- Trả mạng điện thoại đường dài liên tỉnh:

+ Mạng PSTN: 0,04 USD/phút.

+ Mạng VOIP: Do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn 0,04 USD/phút.

1.2. Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại di động:

a) Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại di động kết nối trực tiếp với mạng điện thoại quốc tế, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng điện thoại di động xuất phát cuộc gọi: 765 đồng/phút.

b) Đối với cuộc gọi xuất phát từ mạng điện thoại di động kết nối với mạng điện thoại quốc tế thông qua mạng điện thoại đường dài liên tỉnh, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng điện thoại di động xuất phát cuộc gọi: 765 đồng/phút.

- Trả mạng điện thoại đường dài liên tỉnh:

+ Mạng PSTN: 0,04 USD/phút.

+ Mạng VOIP: Do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn 0,04 USD/phút.

2. Sửa đổi Điều 8 Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT (Cước kết nối đối với cuộc gọi từ quốc tế đến Việt Nam) như sau:

2.1. Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối vào mạng điện thoại cố định (bao gồm cả mạng vô tuyến nội thị).

a) Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối trực tiếp vào mạng điện thoại cố định nội tỉnh, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối:

- Trả mạng điện thoại nội tỉnh: 0,04 USD/phút.

b) Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối vào mạng điện thoại cố định nội tỉnh thông qua mạng điện thoại đường dài liên tỉnh, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng điện thoại cố định nội tỉnh: 0,04 USD/phút.

- Trả mạng điện thoại liên tỉnh:

+ Mạng PSTN: 0,04 USD/phút.

+ Mạng VOIP: Do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn 0,04 USD/phút.

2.2. Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối vào mạng điện thoại di động:

a) Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối trực tiếp vào mạng điện thoại di động, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối:

- Trả mạng điện thoại di động tương ứng: 765 đồng/phút.

b) Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế kết cuối vào mạng điện thoại di động thông qua mạng điện thoại đường dài liên tỉnh, mạng điện thoại quốc tế trả cước kết nối:

- Trả mạng di động kết cuối cuộc gọi: 765 đồng/phút.

- Trả mạng điện thoại liên tỉnh:

+ Mạng PSTN: 0,04 USD/phút.

+ Mạng VoIP: Do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn 0,04 USD/phút.

Điều 2. Các mức cước kết nối qui định tại Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Nam Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.445
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78