Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2003/QĐ-UB Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 03/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 03/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg, ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005;
Thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-UB, ngày 31/5/2002 về việc : Phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2002 - 2005 Thành phố Hà Nội (Đề án 112 Thành phố Hà Nội);
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền và Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà nội (gọi tắt là Ban Điều hành Đề án 112 - Thành phố Hà nội), gồm các ông có tên sau :

1- Trưởng ban : Ông Vũ Văn Hậu, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

2- Các Phó trưởng ban :

- Ông Nguyễn Thịnh Thành, Phó Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà nội - Phó Ban thường trực.

- Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ và môi trường - Giám đốc Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin Thành phố.

3- Các Uỷ viên :

- Ông Lê Quang Nhuệ, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

- Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Giám đốc Sở KH & Đầu tư.

- Ông Hoàng Mạnh Hiển, Phó Giám đốc Sở Tài chính vật giá.

- Ông Nguyễn Song Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin Thành phố.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Điều hành Đề án 112 - Thành phố Hà Nội.

- Tổ chức thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà nội đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 80/2002/QĐ-UB, ngày 31/5/2002.

- Điều phối, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và triển khai Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước đối với các Sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, huyện đảm bảo thống nhất về kế hoạch, nội dung công nghệ theo chỉ đạo của Ban điều hành dự án 112/CP, UBND Thành phố, Ban Quản lý dự án Công nghệ thông tin Thành phố.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các quận, huyện đề xuất cơ chế chính sách xây dựng hệ thống quản lý thông tin phù hợp đảm bảo triển khai có hiệu quả Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước Thành phố Hà nội giai đoạn 2001 - 2005, phục vụ tốt cho hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố.

Điều 3 : Ban Điều hành Đề án 112 - Thành phố Hà nội hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ và UBND Thành phố, được phép sử dụng con dấu của UBND Thành phố để thực hiện nhiệm vụ.

Ban Điều hành Đề án 112 Thành phố Hà nội có Tổ chuyên viên giúp việc Ban Điều hành; Trưởng Ban điều hành được phép trưng dụng có thời hạn cán bộ chuyên môn kỹ thuật của các Sở, Ngành, UBND quận, huyện tham gia tổ chuyên viên phục vụ cho việc triển khai Đề án.

Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành Đề án 112 - Thành phố Hà nội do ngân sách Nhà nước cấp qua Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà nội.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố; Giám đốc các Sở Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, huyện và các Thành viên có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2003/QĐ-UB Thành lập Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158