Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 361-TTg Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Trường Chinh
Ngày ban hành: 06/10/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 361-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1959 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CỤC TRUYỀN THANH TRỰC THUỘC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 588-TTg ngày 28 tháng 09 năm 1955 đặt Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam trực thuộc Thủ tướng phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Thủ tướng phủ;
Căn cứ Nghị quyết của hội nghị Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 1959.

NGHỊ ĐỊNH:

Mục I: NHIỆM VỤ

Điều 1. – Nay thành lập Cục Truyền thanh trực thuộc Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. - Cục Truyền thanh có nhiệm vụ:

1. Thực hiện những nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục từng thời kỳ của Đảng và Chính phủ bằng những phương tiện vô tuyến truyền thanh.

2. Tổ chức phát triển việc nghe phát thanh trong nhân dân để nâng cao sinh hoạt văn hóa và phát huy tác dụng truyền thanh trong nhân dân.

3. Nghiên cứu giúp Chính phủ vạch chính sách, chủ trương phát triển ngành vô tuyến truyền thanh thích ứng với từng thời kỳ và tiến tới xây dựng ngành vô tuyến truyền hình của nước Việt Nam dân chủ công hòa

Mục II: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

Điều 3. - Cục Truyền thanh có trách nhiệm bảo đảm các tin tức, bài vở phát thanh được đúng đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ, chân thực và kịp thời.

Các Bộ, các ngành, các đoàn thể ở trung ương và các cấp chính quyền địa phương có trách nhiệm cung cấp tình hình, tài liệu và tiết mục tuyên truyền cần thiết cho Cục Truyền thanh.

Điều 4. - Cục Truyền thanh được tham gia ý kiến với các Bộ, các ngành ở trung ương trong các vấn đề tổ chức nghe phát thanh cho quần chúng, sản xuất, nhập khẩu và định giá các máy móc và vật liệu thu, phát nhanh.

Điều 5. - Cục Truyền thanh có trách nhiệm chỉ đạo về mặt nghiệp vụ tuyên truyền và kỹ thuật truyền thanh cho các đài truyền thanh ở các địa phương.

Điều 6. - Cục trưởng Cục Ttruyền thanh có thể được mời dự thính các phiên họp của Hội đồng Chính phủ hoặc Thường vụ Hội đồng Chính phủ.

Điều 7. - Về mặt quản lý cán bộ, kế hoạch và tài chính, Cục Truyền thanh là một đơn vị cơ sở trực tiếp với Bộ Nội vụ, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính.

Điều 8. – Khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép thì Cục Truyền thanh được trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ truyền thanh với các đài của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa hoặc được ký kết các hiệp định hợp tác truyền thanh với các đài của các nước bạn (ngoài phe xã hội chủ nghĩa).

Mục III: TỔ CHỨC

Điều 9. - Cục Truyền thanh đặt dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ, có một Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo.

Điều 10. – Giúp Cục trưởng Cục Truyền thanh có một Ban tổng biên tập là tổ chức lãnh đạo tập thể công tác tuyên truyền của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Ban tổng biên tập gồm có Cục trưởng, các Cục phó và một số Trưởng phòng chuyên trách công tác tuyên truyền.

Điều 11. - Bộ máy tổ chức của Cục Truyền thanh do Nghị định của Bộ trưởng Thủ tướng phủ quy định.

Điều 12. - Bộ trưởng Thủ tướng phủ và Cục trưởng Cục truyền thanh chịu  trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Trường Chinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 361-TTg ngày 06/10/1959 về thành lập Cục Truyền thanh trực thuộc Thủ tướng Chính phủ do Thủ Tướng ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.116

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!