Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 125-HĐBT/NĐ năm 1982 về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 125-HĐBT/NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành: 29/07/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125-HĐBT/NĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 1982

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 125-HĐBT/NĐ NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 1982 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 192-CP ngày 13-10-1975 của Hội đồng Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập các đơn vị trong tổ chức bộ máy của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước như sau:

a) Cục sáng chế trên cơ sở phòng sáng chế phát minh hiện nay.

b) Vụ vật tư thiết bị khoa học kỹ thuật.

c) Vụ quản lý khoa học kỹ thuật địa phương.

d) Ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật.

Điều 2.- Mỗi cục, vụ, ban có một Cục trưởng, Vụ trưởng, Trưởng ban và một số Phó cục trưởng, Phó vụ trưởng và Phó trưởng ban giúp việc.

Điều 3.- Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước có trách nhiệm quy định nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế cụ thể cho các tổ chức nói ở Điều 1 trên cơ sở tổng biên chế của Uỷ ban.

Điều 4.- Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 125-HĐBT/NĐ năm 1982 về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127