Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 3678/CT-CHK năm 2013 tăng cường áp dụng chữ ký số phục vụ việc gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua hệ thống thư điện tử tại Cục Hàng không Việt Nam

Số hiệu: 3678/CT-CHK Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Lại xuân Thanh
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3678/CT-CHK

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG CHỮ KÝ SỐ PHỤC VỤ VIỆC GỬI VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH QUA HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TẠI CỤC HKVN

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ GTVT;

Căn cứ Công văn số 217/BCY của Ban Cơ yếu - Văn phòng Chính phủ ngày 23 tháng 4 năm 2013 về việc ứng dụng chữ ký số chuyên dụng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Nhằm tiếp tục đẩy nhanh công tác ứng dụng chữ ký số phục vụ công tác gửi, nhận văn bản chỉ đạo, điều hành hệ thống thư điện tử tại Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng yêu cầu:

1. Toàn bộ văn bản chỉ đạo, điều hành, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Cục đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Cục Hàng không Việt Nam phải được xác thực bằng chữ ký số được cấp cho tổ chức (Cục Hàng không Việt Nam).

2. Các cá nhân phải sử dụng chữ ký số đã được cấp để xác thực trên văn bản điện tử khi gửi văn bản theo “Danh mục các loại văn bản phải sử dụng chữ ký số” được quy định kèm theo Chỉ thị này.

3. Cán bộ, công chức phải cập nhật thường xuyên danh sách các hộp thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị để phục vụ công việc.

4. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Cục có trách nhiệm gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua mạng, sử dụng chữ ký số tại hộp thư điện tử với địa chỉ tên miền caa.gov.vn để trao đổi thông tin, văn bản điện tử trong công việc; chỉ đạo quyết liệt các cá nhân trong cơ quan, đơn vị mình sử dụng văn bản điện tử; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về tình hình triển khai Chỉ thị tại cơ quan, đơn vị mình.

5. Các Cảng vụ hàng không nghiên cứu triển khai chữ ký số của đơn vị mình.

Căn cứ thực tế hoạt động hàng năm, Văn phòng Cục sửa đổi, bổ sung danh mục các loại văn bản phải sử dụng chữ ký số và tiếp tục xin cấp chữ ký số cho các đối tượng cần thiết để phục vụ công tác.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Các lãnh đạo Cục;
- Các Cảng vụ hàng không;
- Các phòng, TTHK & VP;
- Trang TTĐT Cục HKVN;
- Lưu: VT, QTM.

CỤC TRƯỞNG
Lại Xuân Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 3678/CT-CHK năm 2013 tăng cường áp dụng chữ ký số phục vụ việc gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua hệ thống thư điện tử tại Cục Hàng không Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.757

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70