Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 21/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 09/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh đặc biệt là lực lượng Công an các cấp đã huy động toàn lực lượng triển khai thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư và cấp chứng minh nhân dân (CMND) 12 số (nay là thẻ Căn cước công dân (CCCD) bảo đảm chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân. Đến ngày 31/8/2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã thu thập 1.371.198 Phiếu thu thập thông tin dân cư của nhân khẩu đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú (đạt 98%); thu nhận hồ sơ, xử lý dữ liệu điện tử chuyển Bộ Công an cấp 78.760 CMND 12 số và 444.755 thẻ CCCD trả nhân dân sử dụng đúng quy định.

Nhằm mục đích xây dựng Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký Căn cước công dân tự động trên cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin giúp lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1368/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, trong đó giao Bộ Công an là cơ quan chủ quản triển khai xây dựng hệ thống CCCD thống nhất trên toàn quốc. Ngày 08/9/2020, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch số 389/KH-BCA-C06 về việc triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD với mục đích phấn đấu đến ngày 01/7/2021 sẽ hoàn thành việc cấp 50 triệu thẻ CCCD, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân; đồng thời phục vụ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhằm tạo sự đồng thuận, thể hiện quyết tâm chính trị, tiếp tục huy động sự tham gia chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân trong thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (viết tắt là 02 Dự án), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện 02 Dự án nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, số định danh cá nhân, góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; thông tin về dân cư được thu thập, cập nhật thường xuyên sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư, biến động dân cư, quản lý các loại đối tượng, hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh về thân nhân của công dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp Căn cước công dân có gắn thẻ chíp điện tử là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân nhưng không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ tùy thân của công dân….Từ đó để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân có sự nhận thức tích cực, đồng thuận, giúp các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng Công an có điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Dự án, nhất là việc cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư.

2. Sở Tư pháp chỉ đạo Ngành Tư pháp các cấp tham mưu UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến Hộ tịch (Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch...) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh, thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Đảm bảo đủ vật tư, biểu mẫu phục vụ cấp các giấy tờ liên quan đến Hộ tịch cho công dân.

3. Công an tỉnh

- Triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý CCCD như: Luật Cư trú (sửa đổi), Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân và các văn bản liên quan đến triển khai, thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án CCCD.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp khẩn trương hoàn thành việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, khắc phục thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai lệch sau kiểm tra, phúc tra, đảm bảo 100% công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn có thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử và vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp nhận, triển khai lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, tích hợp hệ thống của 02 Dự án tại Công an tỉnh, Công an huyện, thị xã, thành phố và Công an xã, phường, thị trấn; cử cán bộ tham gia đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ, sử dụng hệ thống; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu biểu mẫu, bố trí đủ nguồn nhân lực phục vụ việc vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử tại trụ sở cơ quan Công an và cấp lưu động tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học...trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức cấp thẻ CCCD lưu động cho công dân từ ngày 01/11/2020, phấn đấu đến ngày 01/7/2021 sẽ hoàn thành việc cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho 100% nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân; đồng thời phục vụ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các cấp trong việc thực hiện 02 Dự án. Kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quá trình thực hiện 02 Dự án chất lượng, hiệu quả; tổng hợp kết quả, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

4. UBND huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện 02 Dự án, nhất là trong công tác tuyên truyền, rà soát nhân khẩu, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, khắc phục thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai lệch sau kiểm tra, phúc tra, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử và vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ đề ra.

Căn cứ Chỉ thị này, Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


181

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182