Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 10/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Trong thời gian qua, mạng lưới thông tin vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh, phát triển nhanh và được sử dụng hiệu quả ở nhiu ngành, nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiu biện pháp nhằm từng bước đưa công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện đi vào nền nếp theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như: Công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả cao; sự phối hợp quản lý chưa đồng bộ; việc xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng chưa kịp thời và thiếu kiên quyết; một số tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây can nhiễu tần số làm ảnh hưởng đến an toàn thông tin quốc gia, hoạt động sản xuất kinh doanh và gây thiệt hại về kinh tế đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tnh.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực I, các Sở, Ban, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh, lưu thông thiết bị vô tuyến điện có tần số không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ đề nghị cấp mới, gia hạn, sa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo quy định Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thẩm định, tham gia ý kiến về tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các dự án đầu tư, mua sắm máy phát thanh, máy phát hình, hệ thống đài truyền thanh không dây của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng yêu cầu của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch tần số vô tuyến điện hiện hành.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý can nhiễu và xử lý các hành vi vi phạm.

- Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành công tác phòng ngừa và đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số vô tuyến điện để hoạt động xâm hại an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

- Chủ động đề xuất việc mua sắm trang thiết bị chuyên dùng để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý tần số vô tuyến điện.

2. Công an tỉnh

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về tn s vô tuyến điện liên quan đến an ninh thông tin, gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tn s vô tuyến điện khu vực I và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp tàng trữ, lưu thông, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện không đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Tài Chính

Căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành thẩm định dự toán kinh phí của các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Sở Công thương

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh các thiết bị vô tuyến điện không có nguồn gốc hp pháp, chưa được chứng nhận hp quy và công bố hp quy theo quy định; đặc biệt là các loại thiết bị kích sóng, phá sóng (gây nhiễu) thông tin di động, thiết bị phá sóng định vị vệ tinh (GPS), thiết bị điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 (băng tần 1900 - 1930 MHz), có nguy cơ gây can nhiễu tới hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.

5. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định về tần số vô tuyến điện đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải du lịch, vận tải hàng hóa có sử dụng các thiết bị vô tuyến điện thuộc mạng lưu động dùng riêng (máy phát sóng vô tuyến điện, bộ đàm lưu động đặt trên xe).

- Phi hp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải du lịch, vận tải hàng hóa (nêu trên) thực hiện thủ tục cấp phép (hoặc gia hạn) sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú (khách sạn, resort), các khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke... có sử dụng các thiết bị vô tuyến điện và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân này thực hiện thủ tục cấp phép (hoặc gia hạn) sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định ca Bộ Thông tin và Truyền thông.

7. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

- Chỉ đạo các doanh nghiệp chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền, ph biến, hướng dẫn quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tn svà thiết bị vô tuyến điện đối với các nhà đầu tư thứ cấp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong phạm vi quản lý.

- Yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phối hợp tốt và hỗ trợ tích cực để cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm soát, xử lý can nhiễu và kiểm tra, thanh tra về tần số và thiết bị vô tuyến điện.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đến mọi tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn quản lý; đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường và thị trấn, Đài Truyền thanh - Truyền hình nghiêm chỉnh thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình, Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị trực thuộc điều chỉnh tần số, công suất phát đối với những máy thu phát sóng vô tuyến điện có các tham số không đúng với giấy phép đã được cấp; khi lập dự án đầu tư, mua sắm máy phát thanh, máy phát hình, hệ thống đài truyền thanh không dây phải lấy ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông về tần số và thiết bị vô tuyến điện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bố trí kinh phí và yêu cầu các Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh không dây phải thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên thiết bị vô tuyến điện, hạn chế tối đa các phát xạ không mong muốn gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin khác, đặc biệt là thông tin dẫn đường hàng không.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị này và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện.

10. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

- Khi sử dụng tần số vô tuyến điện phải tiến hành đăng ký cấp phép theo quy định, kể cả máy điện thoại không dây kéo dài không thuộc danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số; tuân thủ chặt chẽ các quy định trong giấy phép sử dụng đã được cấp phép; sử dụng đúng tần số đã được ấn định cấp phép, không gây nhiu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến khác.

- Tuyệt đối không kinh doanh và sử dụng các thiết bị vô tuyến điện, máy điện thoại không dây không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của quốc gia hoặc không thực hiện đúng các quy định về chứng nhận hp chuẩn và công bố hợp quy.

- Thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông khi xảy ra can nhiễu, đồng thời chủ động phối hợp trong việc xác định nguyên nhân nguồn gây can nhiễu và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân tnh kết quả thực hiện Chỉ thị./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT. Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Tần số vô tuyến điện;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Vu.45b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Văn Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109