Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 177/2003/QD-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 10/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "DANH MỤC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG".

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành “Danh mục dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”, bao gồm:

- Dịch vụ điện thoại trên mạng điện thoại công cộng;

- Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng;

- Dịch vụ Internet.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 144/2001/QĐ-TCBĐ ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Vụ trưởng các Vụ; Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông; các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và các đại lý Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Mai Liêm Trực

 

DANH MỤC

 DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 177 /2003/QĐ-BBCVT ngày 10 tháng 11 năm 2003 của Bộ Bưu chính, Viễn thông)

 

STT

Tên dịch vụ

Tiêu chuẩn

bắt buộc áp dụng

1

Dịch vụ điện thoại trên mạng điện thoại công cộng

TCN68-176:2003

2

Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng

TCN68-186:2003

3

Dịch vụ Internet

TCN68-218:2003

 

THE MINISTRY OF POST AND TELECOMMUNICATIONS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 177/2003/QD-BBCVT

Hanoi, November 10, 2003

 

DECISION

PROMULGATING THE LIST OF POST SERVICES, TELECOMMUNI-CATIONS NETWORKS AND SERVICES SUBJECT TO QUALITY CONTROL

THE MINISTER OF POST AND TELEMATICS

Pursuant to the May 25, 2002 Ordinance on Post and Telecommunications;
Pursuant to the Government's Decree No.90/2002/ND-CP of November 11, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Post and Telematics;
At the proposal of the director of the Science-Technology Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate "the list of post services, telecommunications networks and services subject to quality control," including:

- The telephone services on public telephony network;

- The telephone services on public land mobile networks;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette. It replaces Decision No.144/2001/QD-TCBD, issued on February 28, 2001 by the General Director of Post and Telecommunications.

Article 3.- The director of the Ministry's Office, the chief inspector, the directors of Departments, the director of the Department for Post, Telecommunication and Information Technology Quality Control; the heads of the units under the Ministry of Post and Telematics; the post and telecommunications enterprises as well as post and telecommunications agents shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF POST AND TELEMATICS
STANDING VICE MINISTER
Mai Liem Truc

 

THE LIST

 OF POST SERVICES, TELECOMMUNICATIONS NETWORKS AND SERVICES SUBJECT TO QUALITY CONTROL
(Promulgated together with Decision No.177/2003/QD-BBCVT of November 10, 2003 of the Ministry of Post and Telematics)

Ordinal number

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Compulsory standards

1

Telephone services on public telephony

TCN68-176:2003

2

Telephone services on public land mobile network

TCN68-186:2003

3

Internet services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 177/2003/QD-BBCVT of November 10, 2003, promulgating the list of post services, telecommuni-cations networks and services subject to quality control.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.371

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!