Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 51/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục 2003 trên địa bàn Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 51/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 24/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI GIÁO DỤC 2003 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘi

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính quy định việc phát hành công trái XDTQ năm 2003- Công trái giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị số 07/2003/CT-TTG ngày 03/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2003;
Căn cứ Thông tư 30/2003/TT-BTC ngày 15/04/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 28/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-BTC ngày 18/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục cho Thành phố Hà Nội;
Căn cú kế hoạch số 23/KH-UB ngày 24/4/2003 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục năm 2003 trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Vật giá và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục năm 2003 cho các quận, huyện thuộc Thành phố Hà nội (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục năm 2003 nghi tại điều 1 Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức giao chỉ tiêu cho các đơn vị trên địa bàn quận, huyện và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện quyết định này ./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘi
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Quốc Triệu

 

CHỈ TIÊU

MUA CÔNG TRÁI GIÁO DỤC NĂM 2003 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định 51/2003/QĐ-UB ngày 24/04/2003 của Ủy ban Nhân dân Thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Phân bổ chỉ tiêu vân động

Phân bổ chỉ tiêu phấn đấu

 

KHỐi QUẬN

 

 

1

Hai Bà Trưng

5.500

6.400

2

Đống Đa

5.400

6.300

3

Hoàn Kiếm

5.400

6.300

4

Ba Đình

5.000

6.000

5

Thanh Xuân

2.000

2.400

6

Tây Hồ

1.700

2.000

7

Cầu Giấy

1.500

1.800

 

KHỐi HUYỆN

 

 

1

Gia Lâm

2.500

3.200

2

Từ Liêm

1.500

2.100

3

Thanh Trì

1.300

2.000

4

Đông Anh

700

1.000

5

Sóc Sơn

500

500

 

Cộng

33.000

40.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục 2003 trên địa bàn Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.689

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102