Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 125/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125/2005/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2005 ĐỂ XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
Căn cứ Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của
đất nước;
Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2005
của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của
đất nước và Công văn số 4012 TC/KBNN ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính về giao chỉ tiêu phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố tại Tờ trình số 466/KB-KHTH ngày 08 tháng 7 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt III

năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của

đất nước cho các đơn vị, theo các phụ lục đính kèm.

Điều 2.Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền

vận động toàn dân mua trái phiếu Chính phủ thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Đối tượng do Ủy ban nhân dân các quận - huyện vận động mua trái phiếu Chính phủ bao gồm : Khu vực dân cư, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ngoài doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn, cán bộ viên chức các đơn vị do quận - huyện, phường - xã quản lý

Điều 4. Giao Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp xác định mức huy động, phân bổ chỉ tiêu huy động trái phiếu Chính phủ năm 2005 cho các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn phù hợp với nguồn lực tài chính của doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp, phối hợp với Kho bạc Nhà nước vận động các doanh nghiệp Nhà nước hưởng ứng mua trái phiếu Chính phủ.

Điều 5.Giao Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố hướng dẫn và

tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 88/2003/TT-BTC

ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ Tài chính và phối hợp với Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan vận động cán bộ, công chức các đơn vị

hành chính sự nghiệp của thành phố và các đơn vị Trung ương đóng trên

địa bàn tích cực hưởng ứng mua trái phiếu Chính phủ đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp,

Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận
- Như điều 6
-Bộ tài chính ;
-Thường trực Thành ủy ;
-Thường trực Hội đồng nhân dân Tp ;
-Thường trực Ủy ban nhân dân Tp ;
- Ban kinh tế _ Ngân sách HĐND.TP ;;
- ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP;
- Các Báo, Đài thành phố;
- VPHĐ-UB : các PVP;
- Tổ TM, các Tổ NCTH
- Lưu (TM/P) MH.KT. CHỦ TỊCH
-

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 125/2005/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Chính phủ đợt III ngày 19/07/2005 để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.358

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!