Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2003/CT-BTC triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua công trái giáo dục năm 2003 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 05/2003/CT-BTC Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 09/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2003/CT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI GIÁO DỤC NĂM 2003

Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích huy động sự đóng góp của toàn dân cho đầu tư phát triển các công trình trọng yếu, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật của đất nước. Năm 2003, thực hiện chủ trương huy động mọi nguồn lực tăng cường đầu tư cho giáo dục - đào tạo, Quốc hội đã có Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 quyết định phát hành công trái giáo dục huy động 2.000 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền núi, Tây nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu xoá phòng học 3 ca, xoá phòng học tranh, tre, nứa, lá, kiên cố hoá trường học.

Thực hiện Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 07/2003/CT-TTg ngày 3/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai phát hành công trái giáo dục năm 2003; nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí ngành tài chính trong triển khai cuộc vận động, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ thị:

1. Toàn ngành Tài chính xác định đây là một nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2003. Các đơn vị thuộc hệ thống tài chính từ Trung ương đến địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức phát hành công trái giáo dục đạt kết quả cao nhất, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. Đảm bảo triển khai phát hành công trái giáo dục đúng ngày 5/5/2003.

2. Sở Tài chính - vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm giúp Uỷ ban Nhân dân triển khai giao chỉ tiêu vận động mua công trái đến từng tổ chức và địa bàn dân cư; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp Uỷ, phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng tổ chức việc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia mua công trái giáo dục, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vận động được giao.

3. Kho bạc Nhà nước Trung ương chỉ đạo các đơn vị Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các điểm phát hành công trái với đầy đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua công trái, bảo đảm việc phát hành công trái nhanh chóng, không phiền hà, làm mất thời gian của nhân dân. Áp dụng các hình thức phát hành công trái phù hợp đối với mọi đối tượng bao gồm cả việc tổ chức bán công trái tại trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, các địa bàn dân cư để tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người mua.

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước phải bảo đảm việc quản lý, vận chuyển phiếu công trái một cách an toàn, cẩn mật, không để xảy ra mất mát, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Trung ương tổ chức thông tin nhanh hàng ngày về kết quả phát hành công trái giáo dục để phục vụ việc chỉ đạo, điều hành công tác phát hành và thông tin báo chí.

Nguồn vốn thu từ phát hành công trái giáo dục phải được quản lý theo chế độ tài chính hiện hành và cấp phát kịp thời cho các đối tượng đúng với mục đích sử dụng đề ra.

4. Các Vụ, Cục có chức năng quản lý tài chính đối với các khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, bảo hiểm xã hội có trách nhiệm trực tiếp triển khai công tác vận động mua công trái giáo dục đến từng đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu vận động được giao.

5. Thời báo Tài chính, Báo Hải quan, Tạp chí Tài chính và các tạp chí, bản tin của các đơn vị trực thuộc hệ thống tài chính phải bố trí đội ngũ phóng viên, tổ chức mạng lưới cộng tác viên theo dõi tình hình triển khai cuộc vận động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương kịp thời đưa tin tuyên truyền kết quả mua công trái, biểu dương các gương tốt trong việc tham gia mua công trái, tuyên truyền vận động mua công trái và trong công tác phát hành công trái.

6. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ở Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động để tham gia công tác tuyên truyền vận động chung, đồng thời phối hợp với các đoàn thể quần chúng trực tiếp vận động cán bộ, công chức trong đơn vị và trong toàn hệ thống hưởng ứng mua công trái giáo dục.

Phát động trong toàn ngành Tài chính cuộc vận động tiết kiệm tiêu dùng, đấu tranh chống các biểu hiện xa hoa lãng phí trong sinh hoạt và trong đời sống, dành tiền mua công trái giáo dục. Cán bộ công chức viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc ngành Tài chính từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc tham gia mua công trái giáo dục để mọi người cùng noi theo.

7. Trong quá trình công tác phát hành công trái giáo dục, các cơ quan, đơn vị ngành Tài chính phải quán triệt việc nâng cao hiệu quả phát hành và tiết kiệm các chi phí có liên quan. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước phải quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí chi cho công tác phát hành công trái và tiền thu được từ phát hành công trái. Mọi hành vi vi phạm kỷ luật tài chính tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

8. Kết quả cuộc vận động mua công trái giáo dục phải được tổng hợp và báo cáo về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách tài chính và Kho bạc Nhà nước Trung ương) theo tuần, kỳ và ngay sau khi kết thúc đợt phát hành công trái. Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tổng hợp kết quả phát hành công trái trên địa bàn và gửi báo cáo đúng quy định thời gian trên.

9. Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành công trái giáo dục, Văn phòng Bộ phối hợp với Kho bạc Nhà nước Trung ương, Vụ Chính sách tài chính tổng hợp đề xuất danh sách tập thể, cá nhân có thành tích trong việc nghiên cứu, xây dựng chính sách chế độ, triển khai công tác phát hành và tham gia mua công trái giáo dục để có hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời.

Thủ trưởng các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, thủ trưởng các cơ quan tài chính ở phương có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2003/CT-BTC triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua công trái giáo dục năm 2003 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82