Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 213/2003/QĐ-UB về thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An

Số hiệu: 213/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trương Văn Tiếp
Ngày ban hành: 20/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/2003/QĐ-UB

Tân An, ngày 20 tháng 01 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH LONG AN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994

- Căn cứ Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07- 01-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay và Quyết định số 03/1998/QĐ.TTg ngày 07-01-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 1998 – 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An, gồm các ông bà có danh sách kèm theo.

Điều II: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có các nhiệm vụ sau đây:

1. Đề ra kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật hàng quý, hàng năm để các ngành, các cấp phối hợp thực hiện, trên cơ sở kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và của UBND tỉnh.

2. Định kỳ nghe báo cáo và thường xuyến kiểm tra đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở lĩnh vực được phân công.

3. Phối hợp xây dựng lực lượng pháp chế ngành, báo cáo viên pháp luật, kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp từ ngân sách Nhà nước để hổ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Phối hợp tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng theo Quyết định của Chính phủ và của UBND tỉnh.

5. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Chính phủ, UBND tỉnh về tình hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi tỉnh và kiến nghị các biện pháp đẩy mạnh công tác đó

Điều III: Quyết định này thay cho Quyết định số 495/1998/QĐ-UB ngày 18-3-1998 của UBND tỉnh Long An “Về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An”

Điều IV: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các ông bà có tên ở điều I thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp
- TT.TU - TT.HĐND tỉnh
- CT. UBND tỉnh.
- Như điều IV.
- NCUB
- VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Trương Văn Tiếp

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH LONG AN

(Kèm theo Quyết định số 213/2003/QĐ-UB ngày 20/01/2003 của UBND tỉnh)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC

Nhiệm vụ được phân công trong Hội đồng PHCTPBGDPL

1

Trương Thành Út

Giám đốc Sở Tư pháp

Chủ tịch Hội đồng

2

Lê Văn Cảm

P. Giám đốc Sở Tư pháp

P.Chủ tịch TT.Hội đồng

3

Nguyễn Văn Hoàng

P. Chủ tịch Hội Nông dân VN tỉnh

Ủy viên

4

Trần Thanh Phụng

Phó Giám đốc Công An tỉnh

Ủy viên

5

Nguyễn Minh Cường

Phó Tổng biên tập Báo Long An

Ủy viên

6

Đỗ Thanh Hùng

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

Ủy viên

7

Trịnh Việt Hồng

Phó Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh

Ủy viên

8

Nguyễn Văn Hồng

Phó GĐ Đài PTTH Long An

Ủy viên

9

Trần Thị Ngọc Phượng

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Ủy viên

10

Đặng Huy Dũng

Phó Giám đốc Sở VHTT

Ủy viên

11

Lê Văn Ngoan

Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo

Ủy viên

12

Phạm Văn Tý

Trung tá Chánh Thanh tra QP Bộ CH QS tỉnh

Ủy viên

13

Nguyễn Thị Xuân Cúc

Chủ nhiệm Ủy ban DS-GĐ-TE tỉnh

Ủy viên

14

Nguyễn Thanh Liêm

Phó VP. HĐND và UBND tỉnh

Ủy viên

15

Trần Trọng Khanh

Ủy viên thường vụ Hội CCB

Ủy viên

16

Võ Văn Sở

Ủy viên TT.UB MTTQ tỉnh

Ủy viên

17

Ngô Văn Phê

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

Ủy viên

18

Phạm Thị Lập

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Ủy viên

19

Nguyễn Tứ Linh

Phó Phòng Tuyên truyền Ban TGTU

Ủy viên

20

Nguyễn Văn Bở

Chỉ huy phó BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

Ủy viên

21

Nguyễn Văn On

Phó Giám đốc Sở Tài chính Vật Giá

Ủy viên

22

Lâm Văn Thả

Hiệu Phó Trường chính trị Long An

Ủy viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 213/2003/QĐ-UB về thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.065

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35