Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 37/2016/TT-BYT hướng dẫn cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế huyện quận thị xã thành phố

Số hiệu: 37/2016/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 25/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện; số người làm việc và nguồn tài chính của Trung tâm Y tế cấp huyện.

 

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm y tế huyện

 
- Theo Thông tư số 37/2016, Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác.
 
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện như sau:
 
+ Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, HIV/AIDS, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; quản lý và nâng cao sức khỏe người dân.
 
+ Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, mai táng, hỏa táng; vệ sinh, an toàn lao động.
 
+ Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm.
 
+ Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em;
 
+ Xét nghiệm, chẩn đoán; bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ.
 
+ Cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị theo phân cấp của Sở Y tế và quy định pháp luật.
 
Và các nhiệm vụ, quyền hạn khác cụ thể tại Thông tư 37/TT-BYT.
 

2. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc và nguồn tài chính của Trung tâm y tế huyện theo Thông tư số 37/BYT

 
- Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc; số lượng các Phó Giám đốc theo quy định pháp luật.
 
- Các phòng chức năng của Trung tâm y tế gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Điều dưỡng.
 
- Các Khoa chuyên môn theo Thông tư 37/2016 gồm: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; Y tế công cộng và Dinh dưỡng; An toàn thực phẩm; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Khám bệnh/Phòng khám đa khoa; Hồi sức cấp cứu; Nội tổng hợp; Ngoại tổng hợp; Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng và các khoa chuyên môn khác.
 
- Đơn vị y tế trực thuộc gồm Trạm y tế xã, phường, thị trấn và Phòng Khám đa khoa khu vực, Nhà Hộ sinh (nếu có).
 
- Nguồn tài chính của Trung tâm y tế huyện theo Thông tư số 37 năm 2016 gồm: Kinh phí ngân sách nhà nước; nguồn thu từ các dịch vụ khám, chữa bệnh và các dịch vụ khác; nguồn tài chính, tài sản của các chương trình mục tiêu; viện trợ...
 
 
Thông tư 37/2016/TT-BYT có hiệu lực ngày 10/12/2016.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm Y tế huyện).

Điều 2. Vị trí pháp lý

1. Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

13. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ NGUỒN TÀI CHÍNH

Điều 5. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện

1. Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc, các Phó Giám đốc; số lượng các Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các Phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện

1. Trung tâm Y tế huyện có các Phòng chức năng sau:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Điều dưỡng.

2. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng địa phương, Giám đốc Sở Y tế quyết định theo thẩm quyền việc thành lập, chia tách, lồng ghép các Phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện; quy định nhiệm vụ cụ thể của các Phòng chức năng theo hướng dẫn tại Điều này và các Phòng khác (nếu có) bảo đảm giúp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện quản lý các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện

1. Trung tâm Y tế huyện có các Khoa chuyên môn sau:

a) Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;

b) Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng;

c) Khoa An toàn thực phẩm;

d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

đ) Khoa Khám bệnh/Phòng khám đa khoa;

e) Khoa Hồi sức cấp cứu;

g) Khoa Nội tổng hợp;

h) Khoa Ngoại tổng hợp;

i) Khoa Nhi;

k) Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;

l) Khoa Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng);

m) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;

n) Khoa Truyền nhiễm;

o) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

p) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

2. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng địa phương, Giám đốc Sở Y tế quyết định theo thẩm quyền việc thành lập, chia tách, lồng ghép các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện; quy định nhiệm vụ cụ thể của các Khoa chuyên môn theo hướng dẫn tại Điều này và các khoa khác (nếu có) bảo đảm triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện

1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

2. Phòng Khám đa khoa khu vực, Nhà Hộ sinh (nếu có): Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Y tế quy định theo thẩm quyền trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương.

Điều 9. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của các tổ chức theo quy định tại các điều 5, 6, 7 và 8 Thông tư này và nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm Y tế huyện xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Nguồn tài chính

1. Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm:

a) Kinh phí bảo đảm các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp do nhà nước quy định;

b) Kinh phí chi hoạt động thường xuyên của các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn và y tế thôn, bản;

c) Kinh phí hoạt động thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng của Trung tâm;

d) Kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với phần chi phí chưa kết cấu vào giá dịch vụ;

đ) Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi không thường xuyên;

e) Kinh phí thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để bảo đảm hoạt động của Trung tâm theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Nguồn thu từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực y tế - dân số; nguồn thu phí, lệ phí từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn tài chính, tài sản của các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án viện trợ không hoàn lại, các dự án ODA, các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2016.

2. Bãi bỏ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với huyện đã có Bệnh viện đa khoa huyện hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực đóng trên địa bàn huyện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì Sở Y tế rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định sáp nhập Bệnh viện huyện và Trung tâm y tế huyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trước ngày 01/01/2021.

2. Đối với huyện đã có Bệnh viện đa khoa huyện được xếp hạng II trở lên trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì chỉ tiếp tục duy trì Bệnh viện đa khoa huyện trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu thực tế, đặc thù của địa phương. Sở Y tế có trách nhiệm rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phương án tổ chức lại Bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện bảo đảm không trùng lắp về nhiệm vụ, tinh giản về cơ cấu tổ chức, tăng cường hiệu quả hoạt động, khả năng cân đối về tài chính và phù hợp với nhu cầu công tác của đơn vị, địa phương.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện Thông tư này tại địa phương;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm đầu tư, phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn theo phân công, phân cấp và phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác y tế trên địa bàn.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Làm đầu mối tổ chức thực hiện Thông tư này tại địa phương;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án kiện toàn các Trung tâm Y tế huyện trên địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương theo quy định của pháp luật và Thông tư này;

c) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Y tế huyện trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ Y tế;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB (10b), PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

MINISTRY OF HEALTH
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 37/2016/TT-BYT

Hanoi, October 25, 2016

 

CIRCULAR

GUIDANCE ON FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF MEDICAL CENTERS OF SUBURBAN, URBAN DISTRICTS, PROVINCIAL CITIES, AND MUNICIPALITY-CONTROLLED CITIES

Pursuant to the Government’s Decree No. 123/2016/ND-CP dated September 01, 2016 defining Functions, Tasks, Powers and Organizational Structures of Ministries and Ministerial-level Agencies;

Pursuant to the Government’s Decree No. 63/2012/ND-CP dated August 31, 2012 defining Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of Ministry of Health;

Pursuant to the Government’s Decree No. 24/2014/ND-CP dated April 06, 2014 stipulating organization structure of specialized agencies affiliated to People’s Committees of provinces or central-affiliated cities;

At the request of the Head of the Organization and Personnel Department affiliated to the Ministry of Health;

Minister of Health promulgates this Circular to provide guidance on the functions, tasks, powers and organizational structures of Medical Centers of suburban, urban districts, provincial cities, and municipality-controlled cities.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular provides guidance on the functions, tasks, powers and organizational structures of Medical Centers of suburban, urban districts, provincial cities, and municipality-controlled cities (hereinafter referred to as District-level Medical Centers).

Article 2. Legal position

1. District-level Medical Centers are public medical service providers affiliated to Provincial Departments of Health, have legal status, separate head offices, seals and accounts opened at the State Treasuries and Banks as per the law.

2. District-level Medical Centers operate under the direct management of the Provincial Departments of Health in terms of organizational structure, personnel, operations, financial sources and material facilities; work according to professional instructions by provincial- or central-level medical agencies; and under the state management by District-level People's Committees in accordance with the law regulations.

Chapter II

FUNCTIONS, TASKS AND POWERS

Article 3. Functions

District-level Medical Centers are functioned to provide professional and technical preventive medicine services, medical examination and treatment, rehabilitation therapy and other medical services as regulated by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Take actions to prevent and control infectious diseases, HIV/AIDS, non-communicable diseases and mystery diseases; organize vaccination and school medicine activities; prevent and control factors affecting the human health or generating and spreading epidemics; manage and improve human health.

2. Organize environment protection activities at healthcare facilities; manage occupational health and sanitation, and prevention of occupational diseases and accidents or injuries; manage sanitation in bury and cremation; monitor the quality of water used for drinking and daily activities, and community nutrition.

3. Take actions to prevent and control food poisoning in local areas; participate in the appraisal of the satisfaction of eligibility requirements by local food producers and traders as assigned; participate in inspections of the compliance with regulations on prevention and control of food poisoning and foodborne diseases; instruct and supervise foods producers and traders complying with regulations on foods safety, and discharge other duties relating to foods safety as prescribed by law and as assigned.

4. Give first aid, emergency aid, medical examination and treatment as well as rehabilitation therapies as regulated by competent authorities and defined in the License to provide medical examination and treatment services to patients who themselves seek medical services or are referred from other healthcare facilities or returned from healthcare facilities of higher level for further treatment or rehabilitation therapy; implement techniques, operations or referral procedures in accordance with the law regulations; provide medical examination services and grant health certificates; engage in medical assessment or forensic examination when so requested.

5. Provide reproductive health care services and take actions to improve nutritional status of mothers and babies; cooperate with relevant agencies in performing population and family planning affairs in accordance with the law regulations.

6. Do tests and medical imaging techniques so as to serve professional and technical activities within the ambit of functions and tasks of Medical Centers and as requested by patients; adopt measures to ensure biosafety at laboratories and radiation safety as regulated.

7. Disseminate and provide information about the Communist Party's and the Government's laws and policies on medicine; organize communications and health education activities in local areas.

8. Instruct and provide professional and technical guidance for regional general clinics, maternity wards, medical stations of communes, wards, commune-level towns, medical stations and midwifes of mountainous villages, and healthcare facilities in agencies, schools, farms, or factories in district regions.

9. Provide continuous training for officials within the scope of their management; organize training and drilling activities so as to improve professional and operational knowledge for healthcare staff of villages/ mountain villages and other entities as assigned by Provincial Departments of Health; play the role as practical establishments for medical students and provide them with guidance during their practical periods as regulated by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Implement local healthcare projects and programs as assigned and authorized by Provincial Departments of Health; provide detoxification by alternative medicines in accordance with the law; combine civil medical service and army medical service according to local actual situation.

12. Conclude contracts with social security offices so as to organize provision of medical examination and treatment services covered by health insurance at District-level Medical Centers and their affiliates in accordance with the law regulations.

13. Do research and participate in scientific research activities and apply advances in science and technology in relevant sectors.

14. Make statistics and reports in accordance with the law regulations.

15. Manage personnel, finance and assets within the scope of their competence and as prescribed by law.

16. Discharge other tasks and exercise other rights as assigned by Directors of Provincial Departments of Health and Chairpersons of District-level People's Committees.

Chapter III

ORGANIZATIONAL STRUCTURE, PAYROLL AND FINANCIAL SOURCES

Article 5. Leadership of District-level Medical Center

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The appointment of Director and Deputy Directors of a District-level Medical Center shall be decided by the Director of the Provincial Department of Health as assigned or authorized by Chairperson of the Provincial-level People’s Committee and as prescribed by law. Dismissal, appointment, internal transfer, reward, commendation, discipline, approval for resignation or retirement and other benefits of Director and Deputy Directors of a District-level Medical Center shall be performed in accordance with the law regulations.

Article 6. Functional Departments of a District-level Medical Center

1. Each District-level Medical Center shall have the following Functional Departments:

a) Personnel & Administration Department;

b) Operational & Planning Department;

c) Department of Finance & Accounting;

d) Nursing Department.

2. Based on the nature and features of each district, Director of Provincial Department of Health shall, within its competence, make decisions on the establishment, division or combination of functional departments of Medical Center of that district; stipulate specific duties of such functional departments in accordance with regulations in this Article and other departments (if any) in the manner so as to effectively assist the Director of Medical Center of that district in managing its activities in conformity with actual needs and the law regulations.

Article 7. Specialized Departments of a District-level Medical Center

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Disease and HIV/AIDS Control Department;

b) Public Health and Nutrition Department;

c) Food Safety Department;

d) Reproductive Healthcare Department;

dd) Outpatient Department/ General Clinic;

e) Intensive Care Department;

g) General Medicine Department;

h) General Surgery Department;

i) Pediatrics;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Inter-specialty Department (Odonto – Stomatology – Eye – Otorhinolaryngology);

m) Department of Pharmaceutical Products – Medical Equipment & Supplies;

n) Infectious Disease Department;

o) Bacterial Contamination Control Department;

p) Medical Imaging and Laboratory Department.

2. Based on the nature and features of each district, Director of Provincial Department of Health shall, within its competence, make decisions on the establishment, division or combination of specialized departments of Medical Center of that district; stipulate specific duties of such specialized departments in accordance with regulations in this Article and other departments (if any) in the manner so as to ensure the effective provision of technical and professional services in conformity with actual needs and the law regulations.

Article 8. Medical units affiliated to District-level Medical Center

1. Medical stations of communes, wards or commune-level towns: As regulated in the Circular No. 33/2015/TT-BYT dated October 27, 2015 by Ministry of Health providing for guidance on functions and tasks of medical stations of communes, wards and commune-level towns.

2. Regional General Clinics and Maternity Wards (if any): Discharge duties assigned by Director of Provincial Department of Health according to actual needs of local area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Total persons working at a District-level Medical Center shall be determined on the basis of working positions according to functions, tasks and scope of activities of departments/units mentioned in Articles 5, 6, 7 and 8 herein and included in the payroll of public service providers of province or central-affiliated city assigned or approved by a competent authority.

2. Based on functions, tasks, organizational structure and list of job positions approved by a competent authority, the District-level Medical Center shall annually formulate a scheme on job positions, determine the number of its employees and submit report thereof to the Provincial Department of Health for applying for consideration and decision by a competent authority in accordance with the law regulations so as to ensure the fulfillment of all assigned tasks.

Article 10. Financial sources

1. Funding provided by state budget:

a) Funding for implementing policies on salary and allowances as prescribed by the Government;

b) Funding for covering recurrent expenditures of regional general clinics, maternity wards, medical stations of communes, wards, commune-level towns and mountain villages;

c) Regular operating funding for performing preventive medicine tasks of the Medical Center;

d) Funding provided by state budget for covering expenses which are not yet calculated in service prices;

dd) Funding for implementing programs and/or projects which are considered as current expenditures;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Revenues from provision of medical examination and treatment services and other medical & population services; revenues generated from other service fees and charges as regulated by law.

3. Financial sources and assets of target programs, national target program, projects with grant aid, ODA projects and other legal sources of funding as prescribed by the law.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 11. Entry into force

1. This Circular takes effect as from December 10, 2016.

2. Decision No. 26/2005/QD-BYT dated September 09, 2005 by Minister of Health defining the functions, tasks, powers and organizational structures of preventive medicine centers of urban, suburban districts, district-level towns and provincial cities shall be abrogated as from the date of entry into force of this Circular.

Article 12. Transition provision

1. With regard to districts where district general hospitals or regional general hospitals have been established before the date of entry into force of this Circular, Provincial Departments of Health shall review and request People’s Committees of provinces or central-affiliated cities to make decisions on merger of district hospital and district-level medical center in conformity with actual conditions at each district by January 01, 2021.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Responsibility and organization of implementation

1. People’s committees of provinces or central-affiliated cities shall:

a) Instruct Provincial Department of Health to organize the implementation of this Circular in the province or city;

b) Instruct District-level People’s Committee to make investment and development of medical career in district as assigned and cooperate with the Provincial Department of Health to strengthen healthcare affairs in district.

2. Departments of Health of provinces or central-affiliated cities shall:

a) Take charge of organizing the implementation of this Circular in province or city;

b) Take charge and cooperate with the Provincial Department of Home Affairs in submitting projects on strengthening District-level Medical Centers in the territory of province to the Provincial-level People’s Committee for approval in conformity with the provincial reality, the law regulations and this Circular provisions.

c) Promulgate within its competence or request the Provincial-level People’s Committee to promulgate Regulations on the functions, tasks, powers and organizational structures of District-level Medical Centers in province as regulated herein.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Health for consideration./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MINISTER
Nguyen Thi Kim Tien

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


165.983

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!