Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT hướng dẫn thực hiện Quyết định 69/2000/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 36/2001/TT-BNN-TCKT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 04/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2001/TT-BNN-TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2001

THÔNG TƯ

V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2000/QĐ-TTG NGÀY 19/6/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thực hiện quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19-6-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể nội dung chi thuộc phạm vi các đơn vị trong Bộ như sau:

1. Về kinh phí chi cho việc xây dựng các văn bản ghi tại Điều 1 của Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19/6/2000) do Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp quy định mức chi cụ thể cho từng nội dung; hàng năm Bộ Tài chính tổng hợp, quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Thông tư số 15/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính.

2. Kinh phí xây dựng các Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch có tính quy phạm pháp luật và do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền ; các Điều ước quốc tế được phân công soạn thảo, không thuộc đối tượng văn bản quy định tại khoản 1 ở trên, được coi là nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất của đơn vị, nếu có phát sinh các nội dung sau thì được chi:

- Điều tra khảo sát thực tế;

- Biên dịch, soạn thảo văn bản;

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến;

- In ấn tài liệu;

Mời chuyên gia, cộng tác viên (nếu có).

3. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đã được Bộ trưởng phê duyệt hàng năm hay đột xuất, thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ yêu cầu, nội dung, tính chất phức tạp của từng văn bản, được lập dự toán chi theo các định mức và chế độ quy định tại Thông tư số 15/2001/TT-BTC ngày 23/1/2001 của Bộ Tài chính từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước đã giao cho đơn vị trong năm.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước của ngành và công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng đối với việc phát triển nông nghiệp và nông thôn cả nước. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ xử lý.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT ngày 04/04/2001 hướng dẫn Quyết định 69/2000/QĐ-TTg ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.589

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!