Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 1264-NV/PC năm 1946 về các ủy ban hành chính có quyền kiểm soát các cơ quan chuyên môn ở cấp tương đương về cách thừa hành chức vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1264-NV/PC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành: 25/04/1946 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1264-NV/PC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1946 

 

THÔNG TƯ

VỀ CÁC ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÓ QUYỀN KIỂM SOÁT CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN Ở CẤP TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ CÁCH THỪA HÀNH CHỨC VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Kính gửi:

- Các ông Chủ tịch UBHC Bắc bộ
- Chủ tịch UBHC Trung bộ (trả lời công điện 586-TB/HC ngày mồng 09 tháng 4 năm 1946)

Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 định rằng các ủy ban hành chính có quyền kiểm soát các cơ quan chuyên môn ở cấp tương đương về cách thừa hành chức vụ. Danh từ “cơ quan chuyên môn” đây là để chỉ các cơ quan chuyên môn phụ thuộc với các cơ quan hành chính và lập ra để thi hành mệnh lệnh của các cơ quan này, ví như địa chính, bưu chính v .v…

Tòa án là những cơ quan chuyên môn biệt lập, không phải đặt dưới quyền kiểm soát của các cơ quan hành chính. Các tòa án đều do các tòa án cấp trên kiểm soát và quyền kiểm soát tối cao thuộc Bộ Tư pháp theo nguyên tắc các cơ quan tư pháp biệt lập đối với các cơ quan hành chính đã định trong Sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng giêng năm 1946. Như vậy các ủy ban hành chính và các cơ quan hành chính các cấp không có quyền thảo luận, chất vấn hay kiểm soát các tòa án tư pháp.

Bản bộ yêu cầu các Ngài thông đạt chỉ thị trên này cho các cơ quan hành chính các cấp rõ để khỏi xẩy ra những sự lấn quyền giữa hành chính và tư pháp.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 

 
 
Huỳnh Thúc Kháng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 1264-NV/PC năm 1946 về các ủy ban hành chính có quyền kiểm soát các cơ quan chuyên môn ở cấp tương đương về cách thừa hành chức vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.473

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196