Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 1162-TTg năm 1956 ấn định nhiệm vụ quyền hạn Uỷ ban cải cách ruộng đất các cấp về công tác sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức do Phủ Thủ tướng ban hành

Số hiệu: 1162-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Phan Kế Toại
Ngày ban hành: 04/12/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1162-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1956 

 

THÔNG TƯ

ẤN ĐỊNH NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN UỶ BAN CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT CÁC CẤP VỀ CÔNG TÁC SỬA CHỮA SAI LẦM TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VÀ CHỈNH ĐỐN TỔ CHỨC

Công tác cải cách ruộng đất  về căn bản đã hoàn thành, Chính phủ đang tiến hành sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Các Uỷ ban cải cách ruộng đất các cấp có nhiệm vụ giúp Chính phủ Trung ương và các Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh thành phố tiến hành việc sửa chữa sai lầm được tốt.

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ và theo đề nghị của Uỷ ban cải cách ruộng đất Trung ương , nay ấn định nhiệm vụ quyền hạn, và lề lối làm việc của các Uỷ ban cải cách ruộng đất các cấp như sau:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ thì sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức là trách nhiệm của Chính phủ các cấp chính quyền. Uỷ ban cải cách ruộng đất trung ương và Uỷ ban cải cách ruộng đất các khu, tỉnh, thành phố là những cơ quan chuyên môn giúp Chính phủ và các cấp chính quyền trong việc sửa chữa sai lầm . Về chỉ đạo công tác , Uỷ ban cải cách ruộng đất trung ương không có quan hệ dọc với Uỷ ban cải cách ruộng đất khu, thành phố, tỉnh; Uỷ ban cải cách ruộng đất trung ương không trực tiếp ra chỉ thị cho các cấp dưới. Mọi việc chỉ đạo điều do Thủ tướng Phủ và Ủy ban Hành chính các cấp trực tiếp làm.

Uỷ ban cải cách ruộng đất trung ương có nhiệm vụ:

a) Giúp Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng Phủ theo dõi tình hình về sửa chữa sai làm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức.

b) Giúp Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng Phủ khởi thảo những chính sách có quan hệ đến cải cách ruộng đất  và sửa chữa sai lầm.

c) Giúp Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng Phủ chuẩn bị tổng kết toàn cuộc vận động cải cách ruộng đất.

Uỷ ban cải cách ruộng đất khu, thành phố, tỉnh có nhiệm vụ:

a) Giúp Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh theo dõi tình hình sửa chữa sai lầm ở địa phương.

b) Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương mà đề nghị với Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh những ý kiến góp vào chính sách của Chính phủ.

c) Căn cứ vào chỉ thị hướng dẫn của Chính phủ mà giúp Ủy ban Hành chính địa phương chuẩn bị tổng kết toàn cuộc cải cách ruộng đất ở địa phương .

2. Cơ quan Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương :

a) Ban thường trực gồm có những vị dưới đây:

ÔÔ. Phạm Văn Đồng, Chủ nhiệm,

Trường Chinh, Phó chủ nhiệm,

NghiêmXuân Yêm, Phó chủ nhiệm,

Vũ Đình Hoè, Uỷ viên thường trực,

Trần Quốc Hoàn, Uỷ viên thường trực,

Trần Đức Thịnh, Uỷ viên thường trực, kiêm Tổng thư ký.

b) Lề lối làm việc của Uỷ ban cải cách ruộng đất trung ương;

Uỷ ban cải cách ruộng đất trung ương hàng tháng họp một lần, trừ trường hợp bất thường, Ban thường trực sinh hoạt từ 7 đến 10 ngày một lần để:

- Theo dõi, nắm tình hình tiến hành sửa chữa sai lầm;

- Thảo luận những chính sách có quan hệ đến cải cách ruộng đất và việc sửa chữa sai lầm, góp ý kiến xây dựng thêm chính sách cụ thể về sửa chữa sai lầm rồi trình Hội đồng Chính phủ hay Thủ tướng Phủ xét định.

Mỗi khi ban thường trực họp sẽ có Chánh văn phòng Thủ tướng phủ và đại diện Bộ Nội vụ tham dự. Khi có những việc quan hệ đến các ngành thì sẽ mời các vị Bộ trưởng ban các ngành đó tới dự.

c)Cơ quan Văn phòng:

Văn phòng của Uỷ ban cải cách ruộng đất trung ương này đặt thành một bộ phận trực thuộc Thủ tướng Phủ, do ông Tổng thư ký Uỷ ban cải cách ruộng đất trung ương trực tiếp phụ trách.

3) Các Uỷ ban cải cách ruộng đất khu, thành phố và tỉnh:

Căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của Uỷ ban cải cách ruộng đất trung ương và các cấp , căn cứ vào tổ chức và lề lối làm việc của Uỷ ban cải cách ruộng đất trung ương và văn phòng, các Ủy ban Hành chính khu, thành phố ,tỉnh ở những nơi đã có Uỷ ban cải cách ruộng đất . Văn phòng Uỷ ban cải cách ruộng đất nên sát nhập thành một bộ phận của văn phòng khu hay văn phòng tỉnh, thành phố.

Ở những tỉnh chưa có Uỷ ban cải cách ruộng đất thì sẽ đợi Thủ tướng Phủ nghiên cứu xem có cần thành lập Uỷ ban cải cách ruộng đất tỉnh không.

Trong khi chờ đợi, những tỉnh chưa có Uỷ ban cải cách ruộng đất cần tăng cường cán bộ cho bộ phận văn phòng để giúp Ủy ban Hành chính tỉnh theo dõi việc sửa chữa sai lầm.

Ủy ban Hành chính tỉnh nên triệu tập các hội nghị mở rộng có đại biểu các chính đảng, nhân sĩ trong Mặt trận, đại biểu ngành công an, tư phápv.v... để tranh thủ ý kiến và động viên lực lượng của các ngành, các đoàn thể tích cực tham gia việc sửa chữa sai lầm.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phan Kế Toại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 1162-TTg năm 1956 ấn định nhiệm vụ quyền hạn Uỷ ban cải cách ruộng đất các cấp về công tác sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức do Phủ Thủ tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.160