Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 01/TT-TCCB Hướng dẫn chuyển giao chức năng Quản lý nhà nước về điện cho Sở công nghiệp

Số hiệu: 01/TT-TCCB Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 06/02/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/TT-TCCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1996 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỆN CHO SỞ CÔNG NGHIỆP 

Thi hành điều 1 phần 3, điều 3 Quyết định số 852/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ; Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc tiến hành giao chức năng quản lý nhà nước về điện cho Sở công nghiệp các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

I. VỀ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỆN GIAO CHO SỞ CÔNG NGHIỆP:

Sở Công nghiệp các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tiếp nhận bàn giao chức năng quản lý nhà nước về điện với các Sở Điện lực gồm những nội dung chính như sau:

1. Quy hoạch về điện thuộc Tỉnh, Thành phố.

2. Thực hiện công tác giám sát điện năng theo quy định của nhà nước và phân cấp của Bộ Công nghiệp.

3. Quản lý và phát triển các dạng năng lượng mới.

4. Thanh tra an toàn về điện.

II. PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VỀ ĐIỆN THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM:

Chuyển các Sở Điện lực ở  Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay thành đơn vị Điện lực mang tên các địa phương, thực hiện chức năng sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tổng Công ty Điện lực Việt Nam  có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các Sở Điện lực tiến hành việc bàn giao các nội dung nói tại điểm I, giúp đỡ các Sở Công nghiệp về kinh nghiệm để sớm triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về điện nêu trên.

2. Việc bàn giao và tiếp nhận bàn giao giữa Sở Điện lực với các Sở Công nghiệp phải xong trước ngày 31 tháng 3 năm 1996 và báo cáo kết quả về Bộ Công nghiệp và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc hoặc đề nghị, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, các Sở Điện lực và Sở Công nghiệp phản ánh về Bộ Công nghiệp và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ để xem xét giải quyết.

 

 
Nơi nhận:        
- Các Sở Công nghiệp,
- TCty Điện lực Việt Nam,
- VP Chính phủ,
- Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ,
- Các Sở Điện lực,
- Lưu.     

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Đặng Vũ Chư

                                                                                                     

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/TT-TCCB-1996 hướng dẫn chuyển giao chức năng Quản lý nhà nước về điện cho Sở công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.048

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!