Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 86/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2007 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP BÀN BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Ngày 24 tháng 3 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình triển khai xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho đến nay và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Cùng dự cuộc họp với Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Biểu dương tỉnh Hà Tây đã thực hiện tốt bước đầu việc giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trong năm 2007 và năm 2008, lãnh đạo tỉnh Hà Tây phải coi công tác này là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần chỉ đạo tập trung, quyết liệt, bảo đảm đúng tiến độ giải phóng mặt bằng diện tích 600 ha, giai đoạn I Khu công nghệ cao Hòa  Lạc và bàn giao chậm nhất trong quý II năm 2008. Cần chú ý làm tốt công tác tái định cư, tạo điều kiện cho các hộ dân tái định cư sớm ổn định việc làm và chỗ ở.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây trao đổi, thống nhất kế hoạch với Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội có liên quan để sớm thực hiện việc di dời doanh trại, bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

2. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây về việc giữ nguyên Khu công nghiệp Bắc Phú Cát. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây có trách nhiệm bố trí khoảng 1600 ha đất để xây dựng khu công nghệ cao. Yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và tổ chức JICA của Nhật Bản, trên cơ sở phân tích mối quan hệ, sự liên kết về chức năng với khu vực xung quanh khu công nghệ cao để xem xét tận dụng, phối hợp chức năng hoặc chuyển một số chức năng phụ trợ (như ngân hàng, sân gôn, vui chơi giải trí, trường học, y tế, công nghiệp phụ trợ...) vào khu vực xung quanh và vùng phụ cận (các khu du lịch, Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, khu đô thị của tỉnh...); xác định các chức năng nhất thiết phải xây dựng trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc; qua đó, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất xây dựng khu công nghệ cao, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây đáp ứng. Nhiệm vụ này cần hoàn thành trong tháng 5 năm 2007 trước khi thực hiện các nội dung điều chỉnh quy hoạch tiếp theo.

3. Cùng với việc điều chỉnh quy hoạch chung, trên cơ sở trao đổi thống nhất ý kiến với tổ chức JICA của Nhật Bản, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức triển khai thực hiện ngay một số dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với quy hoạch điều chỉnh, như tường rào, đường bao, đường trục giao thông cấp nước, thoát nước, cấp điện (Tập đoàn điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư), cung cấp dịch vụ viễn thông (Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam làm chủ đầu tư)..., bảo đảm hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực 800 ha, giai đoạn I đúng tiến độ.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn cho tỉnh Hà Tây thực hiện dự án tái định cư, giải phóng mặt bằng và vốn cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

5. Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc thực hiện nghiêm việc lựa chọn các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao, bảo đảm theo đúng tiêu chí đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và suất đầu tư thích hợp khi đầu tư vào khu công nghệ cao (kể cả phải xem xét lại các dự án đã xét duyệt và diện tích đất đã giao), bảo đảm việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Kiên quyết không cấp đất cho dự án không đạt tiêu chí và suất đầu tư, không để xảy ra việc lập dự án để chiếm giữ đất.

6. Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và tổ chức JICA của Nhật Bản về sự phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao, Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT cần tổ chức thực hiện trước một số hạng mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chính của Khu công viên phần mềm với quy mô diện tích phù hợp để đào tạo các chuyên ngành về công nghệ thông tin.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2007 các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho các khu công nghệ cao trên cơ sở cơ chế, chính sách hiện hành áp dụng đối với các khu kinh tế (Chu Lai, Dung Quất...).

8. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức giao ban hàng tháng với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và địa diện lãnh đạo các cơ quan liên quan để tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong nước và với JICA, các tổ chức có liên quan khác của Nhật Bản nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết các vấn đề nảy sinh vượt quá thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- Các Bộ: KHCN, KHĐT, TC,
 TNMT, GTVT, NV, XD, CN;
- UBND tỉnh Hà Tây;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- BQL Khu CNC Hòa Lạc;
- BQL Khu CNC thành phố HCM;
- Công ty FPT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: KTKH, QHQT, CN, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu VT, KG.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 23/04/2007 về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.620

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!