Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 77/TB-VPCP năm 2017 ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi thăm mô hình sản xuất nông nghiệp và dự lễ khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 77/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC KHI THĂM MỘT SỐ MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ DỰ LỄ KHI ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI TỈNH HÀ NAM

Ngày 02 tháng 02 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dự lễ khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Hà Nam. Cùng tham dự có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kết quả thực hiện hiện chương trình tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với kiến nghị của tỉnh Hà Nam và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam về một số cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật đất đai nhằm tạo điều kiện cho tổ chức kinh tế thuê đất đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bổ sung cơ chế sử dụng đất trong quá trình tích tụ phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (xong trong tháng 3/2017) cho phù hợp với quá trình tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp, cần có các chính sách ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp một cách cụ thể và thiết thực đặc biệt chính sách hỗ trợ về tích tụ đất đai như hỗ trợ tiền thuê đất của dân, kinh phí chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, chi phí đào tạo lại cho nông dân và truyền thông xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển được tham gia vào các dự án khoa học công nghệ bình đẳng như các cơ sở nghiên cứu công lập.

3. Đối với kiến nghị cần có chính sách bảo hiểm nông nghiệp để các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, vì đầu tư nông nghiệp luôn tiềm ẩn rủi ro cao, đặc thù sản xuất ngoài trời, chịu tác động trực tiếp của các yếu tố tự nhiên: Giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu xử lý, sớm báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp.

4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị về cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, điện...) phục vụ sản xuất khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chỉ đạo Bộ, ngành liên quan có văn bản hướng dẫn cụ thể.

5. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại nghiên cứu dành 1 gói tín dụng khoảng 100 ngàn tỷ đồng bằng nguồn huy động của các ngân hàng thương mại để cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp, các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch với điều kiện ưu đãi hơn so với các khoản cho vay thông thường. Đồng thời chủ trì nghiên cứu, xử lý các kiến nghị:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để tạo động lực hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

- Có chính sách tín dụng trung hạn cho đầu tư nông nghiệp (hiện nay các công ty phải vay với lãi suất trên 9,5% và không cđịnh mà điều chỉnh thả nổi từng tháng)

- Hướng dẫn bộ thủ tục mẫu thật gọn nhẹ, thuận lợi về giao dịch vốn đối với các dự án nông nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, KH&ĐT, TN&MT, KH&CN, CT, TT&TT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ban Kinh tế TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ;
- UBKT, UBKHCN&MT của Quốc hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, KGVX, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, NN (3) Tr.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 77/TB-VPCP năm 2017 ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi thăm mô hình sản xuất nông nghiệp và dự lễ khởi động sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.239

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155