Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 407/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 407/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 29/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2017/NĐ-CP

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Nghị định 20). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ, cơ quan: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Công Thương, Tư pháp; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Các bộ, cơ quan dự họp thống nhất cao: Việc ban hành Nghị đnh 20 là phù hp với chủ trương ca Đảng và Nhà nước, có cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế; kể từ khi được ban hành, có hiệu lực đã mang lại những kết quả nhất định trong việc chống chuyển giá như báo cáo của Bộ Tài chính đã nêu. Tuy nhiên, một số quy định của Nghị định 20, cụ thể là khoản 3 Điều 8 còn chưa thực sự hợp lý, gây khó khăn, bt cập cho doanh nghiệp, nên cần tiến hành sửa đổi ngay Nghị định 20 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính ph.

2. Bộ Tài chính:

a) Tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện Báo cáo về việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đi Nghị định 20, tập trung vào các nội dung tại khoản 3 Điều 8: tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, theo trình tự thủ tục rút gọn theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, không phân biệt đi xử, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.

b) Khẩn trương trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về việc quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết theo đúng tiến độ được giao tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KHĐT, CT, TP;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- VCCI;
- Tổng cục Thuế;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)H.D
ương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 407/TB-VPCP ngày 29/11/2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.000

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251