Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 33/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 33/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI.

Ngày 20 tháng 01 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Nhà nước. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Việc thực hiện tốt các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần không nhỏ vào kế hoạch ổn định kinh tế vĩ mô, chống suy giảm kinh tế và ổn định an sinh xã hội trong tình hình mới.

Kết quả thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải trong quý IV năm 2008 có nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ giải ngân đạt cao so với những tháng đầu năm. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: thủ tục chuẩn bị đầu tư còn chậm; công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án còn nhiều vướng mắc, nhất là chính sách đền bù của một số dự án sử dụng vốn ODA chưa được thống nhất với Nhà tài trợ; nguồn vốn đầu tư còn thiếu hoặc chưa được xác định rõ, cụ thể là đối với các dự án có tổng mức đầu tư lớn; năng lực của một số Nhà thầu còn yếu kém; công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan chưa được đồng bộ; . . .

Để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới, các Bộ ngành địa phương cần đề ra kế hoạch triển khai đối với từng công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải; các thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động giải quyết, đôn đốc thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

II. VỀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Nhiệm vụ chung :

a) Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lập danh mục các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải khởi công, hoàn thành trong năm 2009, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo trước ngày 20 tháng 02 năm 2009.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Đề án huy động vốn và cơ chế đặc thù đối với các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý I năm 2009.

- Kiên quyết chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện việc phê duyệt và thanh toán, điều chỉnh dự toán do biến động giá ngay sau khi đã tiến hành việc tạm duyệt và tạm thanh toán.

- Rà soát các dự án BOT và năng lực thực hiện các dự án của các Nhà đầu tư BOT đã đăng ký; thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý đối với các Nhà đầu tư không đủ nắng lực, kèm theo các đề xuất về lựa chọn Nhà đầu tư, Nhà tài trợ, nguồn vốn thực hiện dự án để sớm triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

- Chuẩn bị báo cáo Ban chỉ đạo Nhà nước về "Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Việt Nam 2 - Vitrans 2" trong quý I năm 2009.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng sớm xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Ngành về thi công xây dựng đường Metro, đường sắt đô thị trên cao để làm cơ sở triển khai các dự án.

b) Giao Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải sớm xây dựng và ban hành hệ thống quy chuẩn quản lý khai thác các tuyến đường Metro, đường sắt đô thị trên cao.

- Kiểm tra, chấn chỉnh việc công bố giá vật liệu xây dựng của các địa phương bảo đảm kịp thời, chính xác để các Chủ đầu tư có căn cứ tham khảo thực hiện việc điều chỉnh giá.

c) Giao Bộ Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng quy định trách nhiệm cụ thể của các tổ chức thẩm định giá theo đề nghị của Chủ đầu tư trong trường hợp giá cả có sự khác biệt lớn mà Chủ đầu tư không tự quyết định được trong quá trình thực hiện.

d) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Nghiên cứu tiếp thu các đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về kéo dài thời gian có hiệu lực tại Điều 11 Luật Đấu thầu và điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội vào tháng 5 năm 2009.

2. Về các Dự án cụ thể:

a) Dự án quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với Nhà tài trợ JICA để ký kết Hiệp định vay vốn bổ sung cho Dự án;

- Đồng ý tạm ứng vốn từ ngân sách Trung ương trong Kế hoạch năm 2010 cho tỉnh Thái Nguyên để triển khai xây dựng hạ tầng các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án. Giao Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành;

b) Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương:

- Đồng ý tạm ứng vốn từ ngân sách Trung ương trong Kế hoạch năm 2010 cho Bộ Giao thông vận tải để hoàn thành dứt điểm Dự án trong năm 2009. Giao Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành;

- Thống nhất chủ trương sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc để xây dựng Trung tâm điều hành đường cao tốc. Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai các thủ tục vay vốn

c) Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương làm việc cụ thể với nhà tài trợ (ADB) xây dựng và ban hành khung chính sách giải phóng mặt bằng đối với các dự án sử dụng vốn vay ADB để hài hoà giữa chính sách của địa phương và của Nhà tài trợ.

d) Dự án đường Hồ Chí Minh:

Bộ Giao thông vận tải rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án thành phần giai đoạn 2 đủ điều kiện khởi công trong năm 2009 và đề xuất việc tiếp tục bố trí vốn thực hiện trong năm 2009 và những năm tiếp theo, trong đó ưu tiên những dự án thành phần nhằm nối thông, hoàn chỉnh tuyến để phát huy hiệu quả đầu tư.

đ) Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng:

Chủ đầu tư phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại thông báo số 329/TB-VPCP ngày 05 tháng 12 năm 2008, hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công đồng loạt các gói thầu trong tháng 4 năm 2009.

e) Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 đoạn Mai Dịch - Cầu Diễn và Cầu Diễn - Nhổn:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trao đổi thống nhất việc phối hợp để đẩy nhanh tiến độ của dự án, trong đó xem xét khả năng chuyển giao chủ đầu tư cho Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội thực hiện.

g) Dự án tuyến đường sắt số 1 (Bến Thành - Suối Tiên):

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Quốc phòng làm việc cụ thể về công tác di dời và giải phóng mặt bằng khu vực cảng Ba Son nằm trong dự án. Trường hợp eo vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết để sớm bàn giao mặt bằng đoạn này theo đúng tiến độ yêu cầu.

h) Dự án Nhà ga sân bay quốc tế T2 - Nội Bài:

- Các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2238/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2008;

- Bộ Xây dựng sớm thống nhất phương án kiến trúc của Nhà ga, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định;

- Thống nhất chủ trương đăng ký vốn ODA Nhật Bản để xây dựng nhà ga sân bay quốc tế T2 Nội Bài. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với Nhà tài trợ JICA, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC. XD, TN&MT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;--
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (42 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 33/TB-VPCP ngày 04/02/2009 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248