Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 30/TB-BTTTT năm 2017 kết luận của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tại buổi làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 30/TB-BTTTT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Bùi Hoàng Phương
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TB-BTTTT

Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG TRƯƠNG MINH TUẤN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ỦY, UBND TỈNH NGHỆ AN

Ngày 10 tháng 01 năm 2017, tại tnh Nghệ An, đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An. Tham gia Đoàn công tác của Bộ trưởng có Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc bộ. Về phía Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - y viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tnh Nghệ An; đồng chí Nguyn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo và phóng viên một số cơ quan báo chí ca tnh.

Sau khi nghe đồng chí đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An báo cáo về công tác quản lý nhà nưc và tình hình phát triển lĩnh vực thông tin và truyn thông trên địa bàn và các ý kiến phát biểu của đại biu tham dự bui làm việc, Bộ trưng Trương Minh Tuấn kết luận như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao công tác qun lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, cụ thể như sau:

- V báo chí, xuất bn: Nghệ An là tnh có slượng cơ quan báo chí và phóng viên thường trú đông đảo (tỉnh có 7 cơ quan báo chí, 43 quan đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, các Hiệp hội, tỉnh bạn đóng trên địa bàn); có 2 nhà xuất bn (Nhà xuất bản Nghệ An và Nhà xuất bản Đại học Vinh). Trong những năm gần đây, hoạt động báo chí và xuất bản tỉnh Nghệ An có tốc độ phát triển khá nhanh, mạnh, đa dạng về loại hình thông tin. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời và đúng trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung tuyên truyền phản ánh khá đầy đủ,

.............................

nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Giao Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chủ trì, phi hp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, cung cấp, sdụng thông tin trên mạng; rà soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Giao Vụ Thông tin cơ sở phi hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các biện pháp củng cố và phát triển hệ thống thông tin cơ stheo đề nghị của Tỉnh.

- Khẩn trương thực hiện Quy hoạch các cơ quan báo chí của Tỉnh theo định hướng của Trung ương, cụ thể: mỗi tỉnh, thành phố có 01 đài PTTH (mi đài chỉ có 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình); 01 cơ quan báo chí in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 01 tạp chí in thuộc Hội Văn hc - Nghệ thuật tỉnh. Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa du lịch được có cơ quan tạp chí in chuyên ngành. Các s, ngành không có cơ quan báo chí in.

Giao Cục Báo chí hướng dẫn UBND tỉnh thực hiện, báo cáo kết qu vBộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tiếp tục triển khai Quy hoạch Xuất bản, In và Phát hành giai đoạn 2010- 2020, trong đó ưu tiên quỹ đất để xây dựng khu công nghiệp in, đưa các công ty, cơ sở in ra ngoài thành phố để đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Vụ Bưu chính, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh nhằm tăng cường phát triển hạ tầng và dịch vụ bưu chính công ích cho vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính và khn trương tổ chức thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thtục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cấp các điểm Bưu điện-Văn hóa xã thành các đim cung cp đa dịch vụ; triển khai thực hiện dự án về trung tâm logistics của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại KCN VSIP Nghệ An.

- Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ phối hợp cơ quan chức năng của Tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý dứt điểm, thu hi SIM kích hoạt sn trên kênh phân phối, tăng cường giám sát hoạt động khuyến mại, bo đm môi trường cạnh tranh lành mạnh, tuân thủ quy định trên địa bàn Tnh.

- Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Tần số VTĐ chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn phơi nhiễm trường điện từ các trạm BTS trên địa bàn Tỉnh.

- Giao Cục Tin học hóa, Vụ Công nghệ thông tin phối hợp, h trợ UBND tỉnh triển khai các hạng mục thuộc Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An, thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, có cơ chế chính sách ưu đãi cho đội ngũ làm công tác công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực an toàn thông tin để cán bộ yên tâm công tác. Đầu tư, thu hút mọi nguồn lực để xây dựng Nghệ An thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu về CNTT&TT của khu vực.

- Giao Cục Tin học hóa hướng dn xây dựng, tổ chức cho ý kiến góp ý, thm định đối với dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử của tnh Nghệ An theo quy định tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính ph.

- Giao Vụ Công nghệ thông tin hướng dn tnh Nghệ An về các thủ tục pháp lý, phương pháp định giá thuê các dịch vụ CNTT theo Quyết định 80/2014/QĐ-TTg của Thtướng Chính phủ.

- Giao Cục An toàn thông tin, Trung tâm ng cu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) hỗ trợ tnh Nghệ An trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, đặc biệt là các nội dung: Giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin; kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn thông tin, giải pháp đảm bo an toàn thông tin mạng và xây dựng dự toán kinh phí cho các hạng mục đm bo an toàn thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước của tnh Nghệ An.

- Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan phối hợp, htrợ tỉnh thực hiện thành công các nhiệm vụ thuộc 02 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2010.

- Khẩn trương tổ chức thực hiện các Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông, Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, tăng cường phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng, trong đó đặc biệt lưu ý đến dịch vụ băng rộng cố định, dịch vụ thông tin di động 4G. Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống; tăng cường sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông giữa các doanh nghiệp; đẩy mạnh việc củng c, chnh trang mạng cáp viễn thông.

- Chđộng tăng cường cơ chế phối hp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt nhng lĩnh vực còn nhiều bức xúc như: thông tin điện tử, quản lý thuê bao di động trả trước, in và phát hành trái phép xuất bản phẩm; chú trọng tăng trưng đi đôi với đm bảo chất lượng dịch vụ và quan tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ trưng Trương Minh Tuấn cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chđạo, tạo điều kiện thuận lợi của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh Nghệ An; các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã quan tâm, ng hộ, phi hợp, đồng hành cùng ngành Thông tin và Truyền thông trong suốt thời gian vừa qua và mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn Tnh để có thêm động lực và nguồn lực phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Bộ trưng Trương Minh Tuấn tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An về tình hình phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đ các Cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Tnh ủy, UBND tnh Nghệ An;
- Văn phòng UBND tnh Nghệ An;
- S TTTT tnh Nghệ An;
- Báo Nghệ An;
- Đài PTTH Nghệ An;
- Văn phòng Bộ;
- Các vụ: CNTT, KHTC, TTCS;
- Các cục: BC, PTTH&TTĐT, TS VTĐ, VT, THH, ATTT;
- Trung tâm VNCERT;
- VNPT, VNPost, MobiFone, VTC.
- Lưu: VT, VP, HPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG




Bùi Hoàng Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 30/TB-BTTTT năm 2017 kết luận của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tại buổi làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


767

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44