Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 275/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 03/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 275/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày 22 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Cùng dự làm việc với Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công thương và lãnh đạo các cơ quan; Ban Tuyên giáo Trung ương, Kho bạc Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Sau khi nghe Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng 7 tháng đầu năm 2009, tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 27/TB-VPCP ngày 22 tháng 01 năm 2009, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2009 và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Những khó khăn của khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục ảnh hưởng và tác động đến kinh tế trong nước, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và đầu tư gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, đẩy mạnh sản xuất đi đôi với bảo đảm đời sống nhân dân nên đã đạt được kết quả đáng khích lệ. 7 tháng đầu năm 2009 Tỉnh đã đạt được kết quả khá: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,52%, thu ngân sách đạt 790,14 tỷ đồng (bằng 69,01% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 5.532 tỷ đồng (bằng 63,58% kế hoạch, tăng 11,3% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 1.233 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ); tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn Tỉnh đạt 4.164 tỷ đồng (bằng 59,5% kế hoạch, tăng 23% so cùng kỳ).

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội được giữ vững.

Tỉnh đã quan tâm đến công tác quy hoạch, cải cách hành chính và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Thái Nguyên đã có trên 200 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó trên 70 dự án đã và đang triển khai thực hiện. Đây là một dấu hiệu tích cực, đáng mừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Thái Nguyên cần tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm 2009, trong đó tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

1. Tiếp tục huy động các nguồn lực và phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong năm 2009 góp phần vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 27/TB-VPCP ngày 22 tháng 0 1 năm 2009, đồng thời chủ động phối hợp với các Bộ, ngành triển khai đẩy mạnh thực hiện các chương trình, mục tiêu, đặc biệt là về xây dựng cơ bản, khẩn trương giải ngân thanh toán vốn xây dựng cơ bản đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

3. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương triển khai khởi công xây dựng đường Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, cải tạo nâng cấp đường Quốc lộ 3 cũ.

4. Triển khai có hiệu quả các chương trình về nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, đặc biệt là nhà ở cho sinh viên.

5. Đẩy mạnh công tác quy hoạch các Khu công nghiệp tập trung, các công trình du lịch trọng điểm. Trong thu hút đầu tư phải quan tâm đến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và bảo vệ môi trường.

6. Đối với một số dự án đã được phê duyệt mà tiến độ chưa đáp ứng được yêu cầu thì Tỉnh phải rà soát lại để bảo đảm sự hợp lý của dự án về kinh tế cũng như các vấn đề an sinh - xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan bảo đảm vốn đầu tư để Thái Nguyên đẩy nhanh triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2010 trên địa bàn nhằm xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm về kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục - đào tạo có uy tín của vùng và cả nước theo hướng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

2. Về dự án đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định để khởi công trong tháng 9 năm 2009. Các địa phương: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh có trách nhiệm thực hiện và làm tốt việc giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư để bảo đảm điều kiện cho dự án thực hiện theo đúng tiến độ.

3. Về cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 cũ (đoạn từ cầu Đuống đến Km 63) đạt tiêu chuẩn cấp III (4 làn xe): trước hết các cơ quan có trách nhiệm phải đẩy mạnh việc xây dựng, phê duyệt dự án theo đúng quy định. Trên cơ sở đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối vốn để triển khai thực hiện dự án.

Đồng ý về: “nguyên tắc việc chỉ định thầu để thực hiện dự án trên. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo để thực hiện chọn nhà thầu có năng lực tài chính, chuyên môn, đảm bảo thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất; ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên là chủ đầu tư có trách nhiệm giải phóng mặt bằng để trong quý IV/2009 khởi công dự án.

Trường hợp nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính và chuyên môn đề nghị được đầu tư theo hình thức BOT đối với dự án này, Bộ Giao thông vận tải xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Đối với đường hầm xuyên Tam Đảo: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc nghiên cứu, lập dự án và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5. Về công tác quy hoạch: Tỉnh cần chỉ đạo tốt việc quản lý lập và thực hiện theo quy hoạch: quy hoạch xây dựng, quy hoạch các khu công nghiệp, quy hoạch vùng chiến khu cách mạng ATK liên hoàn (gồm các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Kạn); quy hoạch khu du lịch Hồ Núi Cốc; quy hoạch khu đô thị phía Tây thành phố Thái Nguyên; quy hoạch xây dựng khu đô thị sinh viên; quy hoạch trung tâm dân cư nông thôn...

6. Đồng ý về chủ trương thành lập Cục Hải quan Thái Nguyên trên cơ sở nâng cấp Chi cục Hải quan Cao Bằng tại Thái Nguyên. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn theo đúng quy định.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên vào danh mục các khu công nghiệp quốc gia. Việc cải tạo, nâng cấp các tuyến đê khu vực lưu vực Sông Cầu kết hợp tốt chức năng đảm bảo phòng chống lụt bão với làm đường giao thông phục vụ lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

8. Tỉnh tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng các công trình Nhà ở sinh viên giai đoạn 1; phối hợp với Bộ Xây dựng để lập quy hoạch và triển khai giai đoạn 2 (2011 - 2015) xây dựng khu đô thị sinh viên.

9 . Đồng ý tỉnh Thái Nguyên được ứng vốn kế hoạch năm 2010 để thực hiện xoá nhà dột nát cho hộ nghèo. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 275/TB-VPCP ngày 03/09/2009 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.546

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180