Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 212/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 212/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng dự buổi làm việc với Thủ tướng có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Hng Hà, Bộ trưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019 và một số kiến nghị của Tỉnh; phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong những năm qua. Giai đoạn 2009 - 2019 tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,2%/năm; quy mô kinh tế tăng hơn 2 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 2,2 lần; thu ngân sách gấp 2,8 lần; dịch vụ chiếm gần 50% cơ cấu kinh tế. Trong 5 tháng đầu năm 2019 kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục phát triển, Tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP , số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ: Nông nghiệp duy trì mức tăng ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,25%; dịch vụ tăng 6,37%; tng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 11%; thu ngân sách tăng 17%; xuất khẩu tăng 28%; tổng vn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị "Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên" và lễ hội Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 8; đã có sáng kiến và tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Đề án di dời dân cư, gii phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tích cực: Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đứng thứ 16 của cả nước (tăng 7 bậc); đã triển khai thực hiện tốt dự án Trung tâm điều hành Đô thị thông minh và đạt giải thưởng viễn thông châu Á 2019. An sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm nhanh; chính sách đối với người có công với cách mạng thực hiện đầy đủ. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Kết quả mà tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong những năm qua là tích cực, đóng góp vào thành công chung của cả nước. Tuy nhiên, quy mô kinh tế nhỏ, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tăng trưởng kinh tế (GRDP) 5 tháng đầu năm 2019 chưa đạt kế hoạch đề ra; chưa xuất hiện những yếu tố động lực tăng trưng mới; thu hút đầu tư chưa nhiều; là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách hành chính nhưng chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công chưa tương xứng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhất trí với báo cáo của Tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019 của Tỉnh. Lưu ý một số trọng tâm công tác sau:

1. Bám sát nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến mục tiêu xây dựng "Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hóa, du lịch; trung tâm y tế chuyên sâu; trung tâm khoa học - công nghệ; trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của miền Trung và cả nước; là nơi hội tụ các tiềm năng, thế mạnh đa dạng của vùng".

Thừa Thiên Huế phải bứt phá, tiên phong thành một trong những trung tâm trí tuệ của Việt Nam với thước đo mới, tư duy mới về cơ cấu kinh tế, vận dụng sáng tạo tri thức, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Rà soát quy hoạch đáp ứng với yêu cầu phát triển mới, phù hợp với tiêu chí thành phố xanh, hiền hòa, lấy sông Hương, núi Ngự làm điểm nhấn. Tham khảo thêm tư vấn nước ngoài để hoàn thiện quy hoạch theo hướng mở và dài hạn, hướng tới nâng cao đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn cảnh quan, môi trường sống.

3. Huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực cho đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến trình phát triển địa phương, trước hết là vốn cho giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm, cấp bách bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế; các dự án thuộc đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai”; các tuyến giao thông đối ngoại tạo động lực; hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; các dự án an sinh, hạ tầng xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa,....

4. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức; khuyến khích, phát huy tính sáng tạo, sáng kiến của tập thể; quan tâm phát triển doanh nghiệp; triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động về văn hóa công sở; chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo phục vụ phát triển kinh tế và du lịch, nhất là đào tạo tiếng Anh cho cộng đng; gìn giữ cảnh quan, môi trường, duy trì và xây dựng hình ảnh người dân Huế thân thiện, hiếu khách.

5. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; Tỉnh phải là địa phương đi đầu trong thực hiện cuộc vận động phòng, chống rác thải nhựa, bỏ thói quen sử dụng túi nilông; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn...

6. Khẩn trương hoàn thiện Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 và Thông báo 175-TB/TW ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến 2020, trình Bộ Chính trị trong Quý III năm 2019.

7. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về việc hỗ trợ khoản kinh phí còn thiếu cho dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế (giai đoạn 1):

- Ngoài phần vốn dự kiến bố trí cho Tỉnh tại Tờ trình số 110/TTr-CP ngày 29/3/2019 của Chính phủ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất bố trí bổ sung thêm từ nguồn dự phòng chung vốn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết giao Chính phủ quyết định phương án sử dụng nguồn này), báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Đối với số vốn còn thiếu thuộc nhiệm vụ của ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan đề xut việc sử dụng các nguồn vốn còn dư khác của ngân sách trung ương như nguồn vượt thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách trung ương (nếu có) và nguồn dự phòng ngân sách trung ương hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đng ý về nguyên tắc cân đối lại số tăng thu thực hiện so với dự toán trung ương giao từ tiền thuê đất hằng năm và sử dụng nguồn thu từ phí tham quan quần thể di tích cố đô Huế trong 02 năm 2019 và 2020 để bổ sung nguồn lực phục vụ công tác trùng tu, bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án; giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và các quy định pháp luật hiện hành; trong đó, bảo đảm cân đối thực hiện công tác cải cách tiền lương theo đúng quy định.

2. Về việc điều chnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng và hoàn chnh hồ sơ theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Đng ý về chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung thành phố Huế về hướng Nam và hướng Đông; Tỉnh khẩn trương hoàn chnh nội dung điều chnh đồ án gửi Bộ Xây dựng để tổ chức thẩm định theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về dự án Nhà máy Xi măng Nam Đông: Tỉnh chủ động rà soát tiến độ, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, công nghệ, bảo vệ môi trường và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi tiếp tục triển khai Dự án trong năm 2019.

5. Về việc điều chnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản (cát trắng) làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, ranh giới, tọa độ cụ thể khu vực cát trắng cần điều chnh Quy hoạch, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về dự án đầu tư nâng cấp mở rộng sân bay Quốc tế Phú Bài: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định hồ sơ Dự án theo quy định của Luật đầu tư công 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ để khởi công trong năm 2019; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp xem xét việc bố trí vốn sau khi Dự án được thẩm định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trưng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, C
ng TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH, CN, KGVX, KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3), L
âm.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 212/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.296
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83