Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 194/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 194/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 05/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 194/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN VỀ ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 29 tháng 07 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn về chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương. Cùng dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo phương án giải quyết chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương và ý kiến của đại diện các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Về nội dung chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương:

a) Đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng về đối tượng giải quyết chính sách đối với những quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương chưa hưởng chế độ chính sách của Nhà nước; đồng thời xin chủ trương nghiên cứu chính sách đối với quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia và tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc (biên giới Tây Nam, phía Bắc).

b) Về chế độ đối với những quân nhân có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương:

- Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với những quân nhân có từ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên chưa hưởng chế độ hưu trí, mất sức hoặc bệnh binh: Mức trợ cấp là 600.000 đồng/tháng đối với những quân nhân có đủ 15 năm công tác thực tế, sau đó cứ thêm một năm công tác thực tế được cộng thêm 5%; trợ cấp hàng tháng sẽ điều chỉnh tăng khi Nhà nước điều chỉnh chế độ tiền lương, trợ cấp;

- Trợ cấp một lần theo số năm công tác thực tế đối với những quân nhân có dưới 15 năm công tác: Mức trợ cấp một lần thấp nhất bằng 2.000.000 đồng/người (có 2 năm công tác thực tế trở xuống), sau đó cứ thêm một năm công tác thực tế được cộng thêm 600.000 đồng;

- Trợ cấp một lần cho thân nhân chủ yếu của người thuộc diện hưởng các chế độ trợ cấp nêu trên đã từ trần với mức 3.000.000 đồng/người.

c) Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Quốc phòng tính toán, xác định kinh phí chi trả các chế độ nêu trên, bố trí nguồn để triển khai thực hiện ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và kết thúc chi trả chế độ trợ cấp một lần trong năm 2009.

2. Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh Tờ trình Bộ Chính trị về chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương theo những nội dung nêu trên và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký trình Bộ Chính trị xem xét.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Lao động – TB&XH, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KTTH, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 194/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên về địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.549

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196