Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 166/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 166/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 166/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Ngày 11 tháng 5 năm 2009, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình. Tham dự Hội nghị có: lãnh đạo các Bộ Y tế, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình quý I năm 2009, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2009, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, với rất nhiều nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình đã đạt được một số kết quả quan trọng: hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ từ trung ương đến cơ sở đã cơ bản hoàn thành và hoạt động ổn định; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, 44/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Kế hoạch hoá gia đình cấp tỉnh; các hoạt động truyền thông giáo dục, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/ kế hoạch hoá gia đình, bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương tiện... được triển khai khá đồng bộ; 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nghị quyết chuyên đề về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình; tính đến cuối quý 1 năm 2009, nhiều địa phương đã đạt hoặc vượt chỉ tiêu của quý I về giảm tỷ lệ sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, số người sử dụng biện pháp tránh thai đạt xấp xỉ 23% chỉ tiêu của cả năm.

Tuy đạt được một số kết quả nêu trên, nhưng khối lượng công việc về dân số và kế hoạch hoá gia đình phải làm từ nay đến cuối năm còn rất lớn, trong khi việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp còn chưa đồng bộ, việc chỉ đạo của một số địa phương chưa thật quyết liệt (như còn 21/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có nghị quyết chuyên đề về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, còn 3/63 tỉnh chưa bố trí, bàn giao trụ sở của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cấp tỉnh, một số Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình chưa có đủ trang thiết bị và phương tiện làm việc).

2. Để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về dân số và kế hoạch hoá gia đình của cả năm 2009, nhất là chỉ tiêu về mức giảm tỷ lệ sinh 0,2% do Quốc hội giao, đồng thời với việc tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về dân số và kế hoạch hoá gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lưu ý tập trung chỉ đạo một số nội dung sau đây:

a) Bộ Y tế.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, chậm nhất trong tháng 6 năm 2009, có hướng dẫn giúp đỡ cụ thể các địa phương gặp khó khăn trong việc ổn định tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ làm công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình ở các cấp; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh định mức chi cho khu vực miền núi và thành phố lớn trong Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng xong chương trình đào tạo cán bộ trung cấp dân số - y tế trước ngày 30 tháng 6 năm 2009 để có thể tuyển sinh từ năm học 2009 - 2010.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam và Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2001 - 2010 để chuẩn bị cho việc tổng kết vào năm 2010; trước ngày 30 tháng 6 năm 2009, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 - 2020 (Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 44-KL/TW năm 2009 của Bộ Chính trị về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2009; hoàn thiện Đề án tổng thể nâng cao chất lượng Dân số Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2009; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp can thiệp về kỹ thuật và xã hội nhằm giảm thiểu các yếu tố gây ảnh hưởng, làm suy thoái chất lượng giống nòi; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo và chủ động kiểm soát, giải quyết các nguyên nhân sâu xa làm mất cân bằng giới tính của trẻ sơ sinh; xây dựng dự án Luật Dân số, trình Chính phủ cho ý kiến trong quý IV năm 2009; xây Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020 (thay cho việc xây dựng Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2011- 2020), trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2010.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan xây dựng chính sách, chế độ đối với cán bộ chuyên trách công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình cấp xã tham gia nhiều công tác nay không được tiếp tục tuyển dụng, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2009.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Trước ngày 15 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Nam, Khành Hòa và Phù Yên phải bố trí trụ sở và trang thiết bị bảo đảm điều kiện làm việc cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

- Các địa phương cần khẩn trương bố trí đủ cán bộ làm công tác dân sớ và kế hoạch hóa gia đình các cấp, đặc biệt cán bộ ở cấp xã; các địa phương chưa ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, xây dựng và báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để triển khai thực hiện; Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Hưng Yên, Quảng Bình, Ninh Thuận, Trà Vinh và thành phố Đà Nẵng chấn chỉnh việc giao không đúng chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 về mức giảm sinh; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và thành phố Đà Nẵng điều chỉnh tăng kinh phí dành cho công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; Ủy ban nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Lâm Đồng, Kiên Giang và Cao Bằng chấn chỉnh việc thay đổi cơ cấu dự toán chi ngân sách năm 2009 của các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.

- Chậm nhất trong quý III năm 2009, các địa phương phải ổn định tổ chức bộ máy làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất để thực hiện có hiệu quả công tác này tại địa phương; căn cứ Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Y tế, trước ngày 01 tháng 10 năm 2009, Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương phải hoàn thành kế hoạch thực hiện Đề án này của địa phương mình.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số và Kế hoạch gia đình; thực hiện tốt các chính sách hiện hành để tăng số người chấp nhận thực hiện các biện pháp tránh thai, giảm mức sinh, giảm sinh con thứ ba trở lên; đảm bảo cung cấp đầy đủ và có chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/ kế hoạch hoá gia đình; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi lựa chọn giới tính của thai nhi, các trường hợp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, nhất là cán bộ, công chức, viên chức.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tổng cục Dân số - KHHGĐ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCV, KTTH, PL, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 166/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.135
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6