Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 154/TB-BNN-VP ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Tổng cục Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 154/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 154/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỔNG CỤC THỦY SẢN

Ngày 22 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Thủy sản về kế hoạch 2012. Dự buổi làm việc có Thứ trưởng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Vũ Văn Tám; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế, Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, đại diện thủ trưởng và chuyên viên các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012, kế hoạch 2013; việc rà soát, đề xuất điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản cùng các đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

Năm 2012, Tổng cục Thủy sản đã có rất nhiều có gắng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó có xúc tiến thủ tục pháp lý thành lập lực lượng Kiểm ngư. Tuy nhiên, vấn đề dịch bệnh và phát triển thiếu bền vững, bộ máy chưa thống nhất từ trung ương đến địa phương là những tồn tại lớn cần được quan tâm chỉ đạo giải quyết.

Năm 2013, Tổng cục Thủy sản cần tập trung tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển thủy sản bền vững, trong đó giải quyết tốt vấn đề về sản xuất con giống sạch bệnh, phòng trừ dịch bệnh để phát triển sản xuất; tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho ngư dân và tổ chức lại khai thác, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hoạt động vi phạm trên biển. Các nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược phát triển thủy sản đến 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 là cơ sở để chỉ đo, điều hành triển khai các nhiệm vụ.

Một số nội dung cụ thể cần tập trung triển khai trong kế hoạch năm 2013 như sau:

1. Về khai thác thủy sản:

- Lấy năm 2013 là năm tạo sự thay đổi về chất lượng khai thác.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chỉ đạo xây dựng tổ đội khai thác xa bờ tại các tỉnh.

- Nhân rộng mô hình đồng quản lý đồng thời với việc tổng kết, xây dựng các cơ chế chính sách liên quan.

- Nghiên cứu, đề xuất các gii pháp hữu hiệu, đồng thời chỉ đạo quyết liệt để tạo sự chuyển biến trong việc ngăn chặn các hoạt động khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi như sử dụng chất nổ, xung điện, cào bay.

- Có kế hoạch để sử dụng nguồn vốn Chương trình Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 để đào tạo ngư dân, thuyền trưởng, máy trưởng.

2. Về nuôi trồng thủy sản:

- Khẩn trương hoàn thành thông tư quản lý giống thủy sản.

- Tập trung nghiên cứu, sản xuất giống tôm thẻ chân trắng, nghêu/ngao sạch bệnh cùng với việc rà soát, xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất giống thủy sản để thu hút các nguồn lực xã hội; định hướng để các Viện nghiên cứu thủy sản tập trung nghiên cứu con giống.

- Công bố công thức sản xuất, tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với thức ăn cho thủy sản để người dân, doanh nghiệp chủ động áp dụng, sản xuất, giảm giá thành.

- Khẩn trương điều chỉnh lại quy trình nuôi tôm; tăng cường quản lý vật tư đầu vào, trong đó có chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản, thức ăn thủy sản. Kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm để loại bỏ sản phẩm kém chất lượng.

- Cần tạo sự thay đổi lớn về hoạt động khuyến ngư theo hướng hiệu quả, thiết thực, tập trung triển khai áp dụng VietGAP.

3. Về hoạt động kiểm ngư:

- Khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập Cục Kiểm ngư và cơ quan kiểm ngư vùng; hoàn thiện tổ chức, bộ máy để triển khai hoạt động; xây dựng kế hoạch đào tạo lực lượng kiểm ngư.

- Hợp tác với Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) để nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin về ngư nghiệp, giám sát vệ tinh đối với hoạt động của các tàu cá trên ngư trường.

4. Về các lĩnh vực khác:

- Về công tác quy hoạch và điều tra: tiếp tục rà soát quy hoạch các đối tượng chủ lực. Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện theo quy hoạch tại các địa phương. Năm 2013, tiếp tục đầu tư nguồn lực để tập trung điều tra nguồn lợi hải sản, làm cơ sở đấu tranh về quyền lợi kinh tế quốc gia và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống các Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường, dịch bệnh thủy sản để có cơ sở tham mưu về kiện toàn tổ chức hoạt động của các Trung tâm này.

- Về hợp tác quốc tế: tiếp tục hợp tác với các nước ASEAN, Trung quốc vthủy sản trên Biển Đông; xử lý vấn đề tàu cá vi phạm trên biển. Chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ để tham mưu triển khai nội dung tiếp nhận tàu của Hàn Quốc.

- Về công tác thống kê chuyên ngành thủy sản: xây dựng và triển khai Đề án Nâng cao năng lực hệ thống thống kê chuyên ngành thủy sản để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất.

- Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Tổng cục cần sớm triển khai công tác chuẩn bị sửa đổi Luật Thủy sản; hoàn thành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Nghị định về quản lý sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá Tra; xây dựng Thông tư liên Bộ để hướng dẫn về tổ chức bộ máy, quản lý chuyên ngành thủy sản, chế độ chính sách đối với hoạt động Kiểm ngư.

5. Về các đề xuất, kiến nghị của Tổng cục:

- Đồng ý với đề xuất của Tổng cục không triển khai dự án điều tra thường xuyên năng lực khai thác thủy sản trong năm 2013 (đã phê duyệt tại Quyết định số 1982/QĐ-BNN-KH ngày 21/8/2012) do không đủ nguồn lực kinh phí.

- Giao Vụ Kế hoạch:

+ Tham mưu cho Bộ trưởng có văn bản báo cáo Thủ tướng chính phủ về các dự án đầu tư mở mới năm 2013 của ngành thủy sản.

+ Nghiên cứu và cân đối nguồn vốn cho 2 dự án thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản đang sử dụng vốn Chương trình nuôi trồng thủy sản theo hướng từ nguồn vốn cho thủy lợi; giao lại dự án về cho Tổng cục Thủy sản quản lý nếu sử dụng nguồn vốn từ các chương trình do Tổng cục phụ trách.

+ Xem xét lồng ghép các dự án thủy sản có cùng tiêu chí (nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long, các khu neo đậu tránh trú bão nhằm phòng tránh rủi ro thiên tai) vào các chương trình đu tư ODA thủy lợi.

- Giao Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính: nghiên cứu và tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Tổng cục Thủy sản về các nội dung phân cấp quản lý để tham mưu, điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn những nội dung còn chồng chéo hoặc chưa quy định rõ để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và thực hiện.

- Đồng ý với đề xuất của Tổng cục Thủy sản về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư ODA phát triển ngành thủy sản. Giao Vụ Hợp tác Quốc tế phối hợp với Tổng cục Thủy sản tham mưu trình Bộ trưởng quyết định thành lập Tổ công tác.

- Về tổ chức bộ máy của Tổng cục Thủy sản: giao Tổng cục Thủy sản tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án tổ chức. Tiếp tục điều chỉnh phương thức vận hành của bộ máy theo hướng tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp từ Tổ chức theo Phương án 3 do Tổng cục Thủy sản đề xuất.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
-
Tổng cục Thủy sản;
-
Các Vụ: KH, TC, TCCB, PC, HTQT, KHCN&MT;
-
Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 154/TB-BNN-VP ý kiến Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Tổng cục Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.940

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161