Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 133/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đề án đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống phân phối trên thị trường bán lẻ nước ta hiện nay và những năm tiếp theo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 133/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 133/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Ngày 02 tháng 4 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan về Đề án đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống phân phối trên thị trường bán lẻ nước ta hiện nay và những năm tiếp theo. Cùng dự họp với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Công Thương và ý kiến của đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

Thị trường trong nước những năm gần đây liên tục có bước phát triển khá, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.Tuy nhiên, thời gian qua thị trường trong nước cũng đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, nhất là hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa, đã gây ra những tác động bất lợi cho sản xuất và đời sống, đồng thời tạo ra những khó khăn nhất định trong việc thực hiện việc bình ổn giá cả, thị trường.

Để góp phần ổn định và phát triển thị trường trong nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phát triển một số hàng hóa thiết yếu đối với sản xuất và đời sống xã hội, trước mắt tập trung vào các mặt hàng: xăng dầu, thép xây dựng, phân bón, lương thực, xi măng và thuốc chữa bệnh theo hướng gắn Quy hoạch hệ thống sản xuất với Quy hoạch hệ thống phân phối. Đối với những mặt hàng đã được phê duyệt Quy hoạch hệ thống sản xuất, cần khẩn trương xây dựng và phê duyệt Quy hoạch hệ thống phân phối hàng hóa. Thời gian hoàn thành việc phê duyệt các Quy hoạch này trong năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

2. Thường xuyên thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các Quy hoạch đã được phê duyệt; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về công tác Quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, NN&PTNT, TC, KH&ĐT, XD, YT, TP;
- NHNNVN;
- VPCP: BTCN,
 các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
 các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 133/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đề án đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống phân phối trên thị trường bán lẻ nước ta hiện nay và những năm tiếp theo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


973
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77