Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 126/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 126/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 05/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2018. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐTN, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên làm việc với Trung ương Đoàn năm 2018 và một số kiến nghị; phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các Bộ, cơ quan; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 8 năm qua, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên; chính sách người có công được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong những thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp tích cực của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lực lượng thanh niên cả nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của cán bộ, đoàn viên thanh niên các cấp, đứng đầu là Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP- BCHTWĐTN ngày 29 tháng 12 năm 2017 về “Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022” đã đạt những kết quả tích cực trên nhiều mặt. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, Trung ương Đoàn đã xây dựng, triển khai 07 đề án trọng điểm tham gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2022, đã có 46/63 tỉnh, thành phố ký Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ban Chấp hành tỉnh, thành Đoàn. Lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương đã tăng cường gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Đoàn thanh niên đã có nhiu hoạt động sôi nổi, mạnh mẽ để giáo dục đạo đức, lối sống đẹp cho thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi được chú trọng và thực chất, hướng vào những vấn đề cụ thể trong đời sống xã hội; tăng cường giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Tích cực triển khai thực hiện nhiều phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảo Thanh niên, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp còn hạn chế: một số nhiệm vụ trong chương trình, đề án triển khai chậm. Phối hợp công tác giữa Đoàn Thanh niên với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đôi lúc còn thiếu chặt chẽ và chưa đồng bộ. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh thiếu niên còn bất cập, hiệu quả chưa cao, đặc biệt là vẫn còn một bộ phận thanh niên suy giảm về đạo đức, lối sống, thậm chí vi phạm pháp luật. Việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên chưa thật sự hiệu quả; giải quyết việc làm, hỗ trợ lập nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên còn hạn chế.

II. VỀ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2019

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, thể hiện tinh thần thanh niên có trí, có đức, tuổi trẻ xung kích trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thích ứng biến đổi khí hậu, môi trường, phát huy vai trò, vị trí quan họng của Đoàn Thanh niên trong hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tích cực triển khai và hoàn thành những nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐTN và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khẩn trương hoàn thành việc ký quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp.

2. Đổi mới hình thức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ nhằm thu hút, lôi cuốn đoàn viên thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng, đặc biệt trên các lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn, thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

3. Đoàn Thanh niên làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, chú trọng công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới có sự nhiệt tình, gương mẫu, đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, đi đầu trong các phong trào cách mạng, đáp ứng yêu cầu của xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khuyến khích thanh niên tích cực tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa, khơi dậy khát vọng, nim đam mê khoa học công nghệ của thanh niên.

4. Các Bộ, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ để chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích của thanh niên. Tập trung hỗ trợ, tạo cơ hội thuận lợi cho thanh niên tiếp cận cơ hội học tập, hình thành môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển năng lực, làm việc. Trong đó, chính quyền các cp đặc biệt lưu tâm đến vấn đề việc làm, hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên. Quan tâm hơn nữa đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mnh cho thanh niên, nhất là ở các khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; quan tâm tới sức khỏe, tầm vóc, thể lực, chiều cao của thanh niên Việt Nam.

5. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trưc các nhiệm vụ chung của đất nước, nhất là tham gia lao động, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững ổn đnh chính trị xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; mở rộng các hoạt động đối ngoại, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết với các tổ chức thanh niên các nước trong khu vực và trên thế giới.

6. Nâng cao hiệu quả các nội dung công tác phối hợp giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn. Trong đó, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa Quy chế phối hợp vào chương trình công tác hằng năm, các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các Bộ, ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ Đoàn thanh niên các cấp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được giao.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về thanh niên; tập trung rà soát, có cơ chế, chính sách cho thanh niên và cán bộ đoàn; đồng thời bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội được phát triển, cống hiến và trưởng thành; giao Đoàn thanh niên đảm nhận những công trình, phần việc phù hợp, có ý nghĩa thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Về việc xây dựng 02 Đề án thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2030:

- Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng”: giao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Đề án “Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”: giao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Về ban hành 01 chương trình tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về xây dựng Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: giao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan lập đề án, trong đó nghiên cứu cơ chế thu hút các nguồn vốn xã hội hóa và sự tham gia của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ theo hướng đảm bảo sự thông suốt từ Trung ương tới cơ sở theo điều lệ của Hi Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam: giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét tính đặc thù hoạt động theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương của các Hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP .

4. Về đề nghị đưa Đề án hỗ trợ Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào giai đoạn 2019 - 2023 vào danh mục các dự án hợp tác với Lào tại kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 42: giao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào và trao đổi với Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước quyết định.

5. Đối vi các đề án đã được phê duyệt và trình Thủ tướng:

- Về Đề án xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 - 2020: yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh có Làng thanh niên lập nghiệp khn trương rà soát, bố trí quỹ đất, vốn đối ứng của địa phương cho dự án đang triển khai đúng theo cam kết và quy định pháp luật hiện hành; có phương án duy tu, bảo dưỡng, khai thác sử dụng hiệu quả các hạng mục công trình; đồng thời trong quá trình triển khai Đề án lồng ghép với các chương trình mục tiêu, dự án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp cho các hộ gia đình tại Làng thanh niên lập nghiệp, đảm bảo mô hình phát triển bền vững sau khi Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh kết thúc đầu tư dự án, giúp ổn định đời sống cho các hộ dân trong Làng thanh niên lập nghiệp.

- Về việc bố trí vốn để thực hiện Đán xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020: yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Đảo thanh niên khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2019 về kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 phê duyệt Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020.

- Về Đán “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 - 2022”: Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khẩn trương nghiên cứu, giải trình một số nội dung liên quan, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM;
- Các Bộ, cơ quan: CA, GDĐT, KHĐT, KH
CN, LĐTBXH, NV, TC, TNMT, QP, NHNNVN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ l
ý, Thư ký TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, KGVX, NN, QHQT, TCCV, TKBT;
- Lưu: VT, QHĐP (2b).N
Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 126/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.409

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217