Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 12/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp bàn về một số kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Nghị Quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 16/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 16/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI  

Ngày 14 tháng 12 năm 2005, tại Văn phòng Chính phủ Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chủ trì cuộc họp bàn về một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện thí điểm đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thương mại, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Cục Thuế và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến tham luận của các Bộ, ngành và đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã kết luận như sau:

1. Về ưu đãi vay vốn lãi xuất tín dụng:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các cơ sở và doanh nghiệp sử dụng người lao động là học viên cai nghiện và người sau cai nghiện là đối tượng được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện thí điểm đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” theo Nghị Quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2006.

Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đã được phê duyệt đề án thực hiện thí điểm “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” xây dựng các đề án, gửi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở đó tổng hợp, đề xuất bổ sung nguồn cho Ngân hàng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Và các tỉnh đã được phê duyệt thực hiện đề án thí điểm thông báo cho Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế) biết danh sách các doanh nghiệp tham gia thực hiện đề án, để Tổng Cục thuế có văn bản chỉ đạo Cục thuế tại các tỉnh thực hiện đúng các ưu đãi về ngành nghề đầu tư, địa bàn khó khăn đặc biệt, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, sử dụng nhiều lao động đối với các doanh nghiệp, các cơ sở chữa bệnh và sản xuất sử dụng lao động là học viên cai nghiện và người sau cai nghện đóng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn ký thừa ủy quyền Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép được áp dụng một số chế độ ưu đãi về thuế thu nhập cho các cơ sở và doanh nghiệp sử dụng người lao động là học viên cai nghiện và người sau cai nghiện như đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động là người tàn tật trong thời gian thực hiện Nghị Quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội.

3. Về sửa đổi tên gọi chất ma túy:

Giao Bộ Công an rà soát các chất ma túy và tiền chất ghi trong các danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP , ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ, trình Chính phủ bổ sung, sửa đổi cho đúng với quy định của Công ước của Liên Hợp quốc các năm 1961, 1971 và 1988 trong Quý 1/2006.

4. Về ưu tiên hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may:

Đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2005/TTLT/BTM/BCN, ngày 21 tháng 10 năm 2005 liên Bộ Thương mại và Công nghiệp.

5. Về tạo việc làm cho các Tổng đội lao tình nguyện có sử dụng người lao động là các học viên sau cai nghiện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chủ động giao một số công trình cần sử dụng đông người lao động; đồng thời đề nghị các Bộ Xây dựng, Giao thông vận tải… tạo điều kiện cho các Tổng đội lao động này tham gia phù hợp yêu cầu về chuyên môn, nghiệm vụ khi có các công trình lớn tại địa bàn thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

6. Về việc ủy quyền cho lực lượng thanh niên xung phong thành phố quyết định việc đưa người vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, đề nhgị thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định định tại Nghị định số 146/2004/NĐ-CP , ngày 19 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ.

7. Về việc kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi điều 113 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 theo hướng những người đã được đưa vào cơ sở chữa bệnh nếu sau khi được điều trị cắt cơn, phục hồi sức khỏe mà có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký thừa ủy quyền Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng, Chính phủ, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội,
- Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương,
- Ban Khoa giáo Trung ương,
- Các thành viên UBQG,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc TW,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, Các Vụ: NƯớC, ĐP, KTTH, Vụ IV, Người phát ngôn của Thủ tướng,
- Lưu: VT, VX (3) HTH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 12/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp bàn về một số kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện Nghị Quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.032
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4