Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 1175/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường về kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ và khuyến nông năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1175/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 27/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1175/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG NĂM 2013

Ngày 19 tháng 2 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát có buổi làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường về kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ và khuyến nông năm 2013. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bùi Bá Bổng; đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Trung tâm khuyến nông Quốc gia và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Báo cáo kết quả nổi bật về nghiên cứu khoa học và khuyến nông năm 2012 và kế hoạch triển khai năm 2013 và các ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị tham gia cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến kết luận như sau:

1. Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và khuyến nông năm 2012 đã đạt được nhiều cố gắng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thực tế những năm qua, lĩnh vực nào có nhiều tiến bộ kỹ thuật được tạo ra và áp vào sản xuất rộng rãi trong sản xuất kinh doanh thì lĩnh vực đó phát triển.

2. Trong năm 2012, sản phẩm khoa học công nghệ nghiên cứu ra chưa nhiều, kết quả nghiên cứu được áp dụng vào sản xuất còn hạn chế ở một số lĩnh vực; một số đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông chưa thực sự bám sát vào các đối tượng trọng tâm, vùng trọng điểm theo chỉ đạo của Bộ; một số dự án khuyến nông của các Tổng cục và Cục quản lý chuyên ngành phê duyệt đề cương và dự toán còn quá chậm, v,v.. Nguyên nhân chủ yếu là số các đơn vị chưa thực hiện đúng quy chế của Bộ, một số văn bản quy định chưa phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, chưa có khung định hướng về nghiên cứu khoa học công nghệ và khuyến nông cho giai đoạn từ nay đến 2020.

3. Công tác xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2013 đã được chuẩn bị để triển khai đúng tiến độ; công tác xây dựng kế hoạch công tác khuyến nông tuy có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chậm so với yêu cầu. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với đơn vị có liên quan cần triển khai thực hiện có kết quả kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Vụ cn triển khai một số vấn đề quan trọng sau:

4.1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện Dự thảo Thông tư Quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông (thay thế Thông tư số 38/2011/TT/BNNPTNT) trình Bộ trong tháng 2 năm 2013; Thông tư hướng dẫn quản lý đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ thay thế Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kèm theo Quy chế quản lý đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, trình Bộ trong quý II năm 2013;

4.2. Về công tác quản lý khoa học công nghệ và khuyến nông

- Chủ trì xây dựng các chương trình khung về nghiên cứu khoa học công nghệ, khuyến nông trọng điểm trên cơ sở Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/12/2012 và các chương trình mục tiêu quốc gia, trình Bộ phê duyệt trong tháng 3 năm 2013;

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 2/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trước mắt năm 2013, lựa chọn một số nhiệm vụ nghiên cứu có đủ điều kiện để thí điểm triển khai thực hiện;

- Rà soát kinh phí phân bổ năm 2013; ưu tiên cho các nhiệm vụ trọng điểm, vùng trọng tâm phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực. Tập trung nghiên cứu dịch bệnh, chọn tạo giống thủy sản, giống lâm nghiệp, giống vật nuôi và cây trồng làm thức ăn chăn nuôi;

- Tổ chức họp các Hội nghị chuyên đề nhằm phát triển và ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ trong ngành nông nghiệp và PTNT. Trong đó, tập trung đề xuất các giải pháp và chính sách khuyến khích ứng dụng đạt hiệu quả tốt;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Hàng năm công bố các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ để giới thiệu cho các địa phương và người sản xuất áp dụng;

- Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra giám sát và nghiệm thu các đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm và khuyến nông để nâng cao chất lượng về nội dung chuyên môn và hàm lượng khoa học.

- Đôn đốc các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành và các đơn vị để tổ chức thẩm định và phê duyệt đề cương các dự án khuyến nông đảm bảo xong trước ngày 28/2/2013, trình bộ phê duyệt.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ KHCN-MT;
-
BT. Cao Đức Phát (để b/c);
-
TTr. Bùi Bá Bổng (để b/c);
-
TTr. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
-
Vụ: TC, KH, TCCB;
-
Các Tổng cục, các Cục;
-
Các tổ chức KHCN thuộc Bộ;
-
Trung tâm KNQG;
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn
Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1175/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường về kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ và khuyến nông năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41