Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 112/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 112/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 27/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 112/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI, CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày 24/03/2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải; Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí: - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên. Về phía Bộ GTVT có đại diện lãnh đạo: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Bộ GTVT, Cục Giám định và QLCLCTGT, Ban Quản lý các dự án 18 (PMU 18).

Sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã thống nhất với các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kết luận như sau:

1. Dự án Quốc lộ 3 mới (đường cao tốc)

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ động giải phóng mặt bằng sớm để có điều kiện triển khai thi công. Về vốn giải phóng mặt bằng năm 2008, Bộ GTVT đã bố trí 115 tỷ đồng. Trường hợp nhu cầu vốn cho công tác giải phóng mặt bằng vượt kế hoạch, Bộ GTVT xem xét, bố trí vốn cho Dự án.

- Về đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép chủ đầu tư chỉ định thầu xây lắp các khu tái định cư: Bộ GTVT ủng hộ về nguyên tắc, đề nghị UBND tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Về triển khai công tác giải phóng mặt bằng và chi phí quản lý tiểu dự án giải phóng mặt bằng của tỉnh: Giao Cục Giám định và QLCLCTGT tham mưu cho Bộ GTVT hướng dẫn và phối hợp với địa phương; Cục Giám định và QLCLCTGT chuẩn bị nội dung và báo cáo Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì cuộc họp với 3 tỉnh, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên trong tháng 04/2008 để thống nhất phương án thực hiện cho toàn dự án.

- Về nguồn vốn thực hiện dự án: Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với PMU 18 làm việc với JBIC để PMU 18 tiếp tục quản lý dự án và bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án. Phấn đấu trong năm 2008 khởi công Dự án Quốc lộ 3 mới.

2. Dự án đường quốc lộ 3 tuyến tránh Thành phố Thái Nguyên

- UBND tỉnh Thái Nguyên cần chú ý công tác bảo đảm an toàn giao thông, chưa cho phép lưu thông phương tiện trên tuyến tránh khi chưa đủ điều kiện an toàn. Giao PMU 18 phối hợp với địa phương tiếp tục thực hiện, nhắc nhở người dân khi tham gia giao thông trên tuyến.

- Công tác giải phóng mặt bằng: đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng cho khối lượng còn lại, nút Thịnh Đán và đường Quang Trung.

Về trạm xăng trên đường nối Quốc lộ 3 cũ và Quốc lộ 3 tuyến tránh Thành phố Thái Nguyên (nằm trong hành lang đường bộ): Bộ GTVT giao Cục Giám định và QLCLCTGT phối hợp với địa phương xem xét phương án di dời nếu vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông.

- Về tổ chức giao thông trên tuyến tránh Thành phố Thái Nguyên: UBND tỉnh Thái Nguyên chú ý kiểm tra ngay từ đầu, tổ chức giao thông tốt, thực hiện kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phương tiện quá tải hoạt động gây hư hỏng đường. UBND tỉnh Thái Nguyên có thể nghiên cứu việc phân làn đường cho các phương tiện ô tô, xe máy riêng biệt để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời hạn chế việc phát triển đô thị dọc hai bên quốc lộ, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai xây dựng đường gom theo dự án được duyệt, tránh làm phá vỡ mục tiêu dự án.

3. Dự án Quốc lộ 37

UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao dứt điểm chậm nhất vào ngày 30/03/2008. Giao PMU 18 chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình trong năm 2008.

4. Dự án đường GTNT (WB3)

Bộ GTVT sẽ phê duyệt điều chỉnh 03 tuyến thay đổi theo đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên. UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện tốt, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

5. Về công tác bảo đảm an toàn giao thông

UBND tỉnh Thái Nguyên cần thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt tuyến Quốc lộ 3 cũ. Nghiên cứu việc tăng cường năng lực vận tải công cộng tuyến Hà Nội - Thái Nguyên. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về an toàn giao thông.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Thái Nguyên để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (nt);
- Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH & UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên;
- Vụ: KHĐT;
- Các cục: GĐ&QLCLCTGT , Đường bộ Việt Nam;
- PMU 5; PMU 18;
- Lưu VT, TH (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 112/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202