Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 11 KB/VP ngày 05/02/2004 của Kho Bạc Nhà nước về cơ cấu tổ chức và công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Kho bạc nhà nước

Số hiệu: 11KB/VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Kho bạc Nhà nước Trung ương Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 05/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11 KB/VP

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2004

 

THÔNG BÁO VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc bộ máy giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kho bạc Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2004.

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

a. Bộ máy giúp việc Tổng Giám đốc gồm có:

1. Ban Kế hoạch tổng hợp;

2. Ban Kế toán;

3. Ban Thanh toán vốn đầu tư;

4. Ban Huy động vốn;

5. Ban Kho quỹ;

6. Ban Kiểm tra, kiểm soát;

7. Ban Tổ chức cán bộ;

8. Ban Tài vụ - Quản trị, có 02 phòng:

- Phòng Tài vụ.

- Phòng Quản trị.

9. Văn phòng, có 02 phòng:

- Phòng Hành chính - Lưu trữ.

- Phòng Tuyên truyền - Đối ngoại.

10. Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước, có 03 phòng:

- Phòng Thanh toán vốn đầu tư,

- Phòng Kế toán,

- Phòng Kho quỹ (trước mắt chưa hoạt động).

b. Các đơn vị sự nghiệp thực thuộc gồm có:

1. Trung tâm Tin học và Thống kê, có 05 phòng và có đại diện tại khu vực miền Trung và miền Nam:

- Phòng nghiên cứu và triển khai ứng dụng,

- Phòng Quản trị cơ sở dữ liệu và thống kê,

- Phòng Quản trị mạng và truyền thông,

- Phòng Đảm bảo kỹ thuật,

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

2. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ, có 02 phòng:

- Phòng Đào tạo, bồi dưỡng.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

3. Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, có 02 phòng:

- Phòng biên tập.

- Phòng Trị sự.

II. VỀ CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO:

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo của các đơn vị đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ. Danh sách lãnh đạo từng đơn vị cụ thể như sau:

1. Ban Kế hoạch tổng hợp:

1.1. Bổ nhiệm ông Vũ Văn Quyến - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp giữ chức Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp.

1.2. Bổ nhiệm ông Trần Văn Thái - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp giữ chức Phó Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp.

1.3. Bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng thuộc Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức Phó Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp.

2. Ban Kế toán:

2.1. Bổ nhiệm ông Vũ Hữu Nam - Chánh Văn phòng giữ chức Trưởng ban Kế toán.

2.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hoà - Phó Vụ trưởng Vụ Kế toán giữ chức Phó Trưởng ban Kế toán.

2.3. Bổ nhiệm ông Đỗ Lê Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế toán giữ chức Phó Trưởng ban Kế toán.

3. Ban Thanh toán vốn đầu tư:

3.1. Bổ nhiệm ông Phạm Long Hy - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán vốn đầu tư giữ chức Trưởng ban Thanh toán vốn đầu tư.

3.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tính - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán vốn đầu tư giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thanh toán vốn đầu tư.

3.3. Bổ nhiệm ông Vũ Đức Hiệp - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán vốn đầu tư giữ chức Phó Trưởng ban Thanh toán vốn đầu tư.

4. Ban Huy động vốn:

4.1. Bổ nhiệm ông Lê Văn Hưng - Vụ trưởng Vụ Huy động vốn giữ chức Trưởng ban Huy động vốn.

4.2. Bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Loan - Phó vụ trưởng Vụ Huy động vốn giữ chức Phó Trưởng ban Huy động vốn.

4.3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Rư - Phó vụ trưởng Vụ Huy động vốn giữ chức Phó Trưởng ban Huy động vốn.

5. Ban Kho quỹ:

5.1. Bổ nhiệm bà Trần Minh Hừng - Vụ trưởng Vụ Ngân quỹ giữ chức Trưởng ban Kho quỹ.

5.2. Bổ nhiệm ông Vũ Văn Đạt - Vụ trưởng Vụ Ngân quỹ giữ chức Phó Trưởng ban Kho quỹ.

5.3. Bổ nhiệm ông Đinh Mạnh Tuấn - Chuyên viên Vụ Ngân quỹ giữ chức Phó Trưởng ban Kho quỹ.

6. Ban Kiểm tra, kiểm soát:

6.1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ giữ chức Trưởng ban Kiểm tra, kiểm soát.

6.2. Bổ nhiệm ông Phạm Mộng Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra giữ chức Trưởng ban Kiểm tra, kiểm soát.

6.3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Đường - Chuyên viên chính Vụ Thanh tra giữ chức Phó Trưởng an Kiểm tra, kiểm soát.

7. Ban Tổ chức cán bộ:

7.1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thượng Khang - Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ giữ chức Trưởng ban Tổ chức cán bộ.

7.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Vị - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra giữ chức phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ.

7.3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thân - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ.

8. Ban Tài vụ - Quản trị:

8.1. Bổ nhiệm ông Trương Phác Quân - Phó Chánh Văn phòng giữ chức Phó Trưởng an Tài vụ - Quản Trị.

8.2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Phương - Phó Chánh Văn phòng giữ chức Phó Trưởng ban Tài vụ - Quản Trị.

8.3. Bổ nhiệm ông Phan Quốc Khánh - Chuyên viên phòng Thanh toán vốn đầu tư công trình liên tỉnh giữ chức vụ Trưởng phòng Quản Trị.

8.4. Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Tường - Chuyên viên Văn phòng giữ chức Trưởng phòng Tài vụ.

9. Văn phòng:

9.1. Bổ nhiệm ông Trần Sỹ Thanh - Phó Chánh Văn phòng giữ chức Chánh Văn phòng.

9.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh - Chuyên viên Vụ Tổ chức và cán bộ giữ chức Phó Chánh Văn Phòng.

9.3. Bổ nhiệm bà Đặng Thị Thuỷ - Chuyên viên Vụ Kế hoạch tổng hợp giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

9.4. Bổ nhiệm ông Trần Quang Đẩu - Chuyên viên Văn phòng giữ chức Trưởng phòng Tuyên truyền - Đối ngoại.

10. Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước:

10.1. Ông Nguyễn Đình Sơn - Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước kiêm giữ chức Giám đốc Sở Giao dịch.

10.2. Bổ nhiệm ông Lâm Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán vốn đầu tư kiêm Trưởng phòng Thanh toán vốn đầu tư công trình liên tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao dịch.

10.3. Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ kế toán giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao dịch.

10.4. Bổ nhiệm bà Trần Thị Cúc - Phó Trưởng phòng Thanh toán vốn đầu tư công trình liên tỉnh giữ chức Trưởng phòng Thanh toán vốn đầu tư.

10.5 Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hằng - Kế toán trưởng phòng Thanh toán vốn đầu tư công trình liên tỉnh giữ chức Trưởng phòng Kế toán.

10.6. Bổ nhiệm bà Đoàn Thu Thuỷ - Chuyên viên Vụ Kế toán giữ chức Phó Trưởng phòng kế toán.

11. Trung tâm tin học và Thống kê:

11.1. Bổ nhiệm ông Đặng Đức Mai - Giám đốc Trung tâm thông tin, tin học giữ chức Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê.

11.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, tin học giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê.

11.3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Trí - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, tin học giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê.

11.4. Bổ nhiệm ông Bùi Thế Phương - Chuyên viên Trung tâm thông tin, tin học giữ chức Trưởng phòng Nghiên cứu và triển khai ứng dụng.

11.5. Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên Trung tâm thông tin, tin học giữ chức Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và triển khai ứng dụng.

11.6. Bổ nhiệm ông Hồ Đức Hạnh - Chuyên viên Trung tâm thông tin, tin học giữ chức Phó Trưởng phòng Quản trị cơ sở dữ liệu và thống kê.

11.7. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thương - Chuyên viên Trung tâm thông tin, tin học giữ chức Trưởng phòng Quản trị mạng và truyền thông.

11.8. Bổ nhiệm ông Hà Thái Hưng - Chuyên viên Trung tâm thông tin, tin học giữ chức Phó Trưởng phòng Đảm bảo kỹ thuật.

11.9. Bổ nhiệm bà Vũ Thanh Huyền - Chuyên viên Vụ Kế toán giữ chức Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp.

11.10. Bổ nhiệm bà Mai Thị Hồng Vân - Chuyên viên chính Trung tâm thông tin, tin học giữ chức Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp.

12. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ:

12.1. Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Định - Vụ trưởng Vụ Kế toán giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ.

12.2. Bổ nhiệm bà Trần Kim Vân - Phó Vụ trưởng làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng công chức giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ.

12.3. Ông Trần Tấu - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ.

13. Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia:

13.1. Ông Trần Xuân Trí - Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Tạp chí.

13.2. Ông Lê Văn Hưng - Trưởng ban Huy động vốn kiêm Phó Tổng Biên tập Tạp chí.

13.3. Bổ nhiệm bà Trần Mai Lâm - Thư ký Toàn soạn kiêm Trưởng ban Biên tập giữ chức Trưởng phòng Biên tập kiêm Thư ký Toà soạn.

13.4. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quý - Trưởng ban Trị sự giữ chức Trưởng phòng Trị sự.

Kho bạc Nhà nước xin thông báo cáo cơ quan, đơn vị biết để chỉ đạo, phối hợp triển khai công việc và liên hệ công tác.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 11 KB/VP ngày 05/02/2004 của Kho Bạc Nhà nước về cơ cấu tổ chức và công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Kho bạc nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.619
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250