Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 161-CT năm 1983 về chế độ công tác kiêm nghiệm của cán bộ khoa học và kỹ thuật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 161-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 13/06/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 161-CT

Hà Nội , ngày 13 tháng 6 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 1983 VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM CỦA CÁN BỘ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Để sử dụng tốt năng lực và phát huy khả năng chuyên môn của cán bộ khoa học và kỹ thuật, nhất là số cán bộ giỏi, vào việc đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đồng thời tăng cường mối quan hệ về tổ chức và hợp tác xã hội chủ nghĩa giữa các cơ quan nghiên cứu, sản xuất, đào tạo và quản lý, góp phần làm cho tổ chức và hoạt động của các cơ quan đó gọn nhẹ và có hiệu lực;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cán bộ khoa học và kỹ thuật trong các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, quản lý khoa học kỹ thuật và cơ sở sản xuất kinh doanh có thể được mời kiêm nhiệm thêm công tác tại các cơ quan khác theo các hình thức sau đây:

1- Kiêm thêm một chức vụ lãnh đạo chuyên môn về khoa học và kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý khoa học kỹ thuật và sản xuất như phó hiệu trưởng, phó viện trưởng phụ trách chuyên môn; Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm khoa và bộ môn; trưởng phó phòng, ban nghiên cứu, thí nghiệm, thiết kế, chế tạo, chuyên đề, chuyên ngành...

2- Làm các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý và sản xuất kinh doanh như:

- Giảng bài, hướng dẫn học sinh, nghiên cứu sinh làm thí nghiệm, thực tập, làm đề án thiết kế và luận án tốt nghiệp.

- Tham gia các đề tài nghiên cứu, thí nghiệm, thiết kế, chế tạo của Nhà nước, ngành và địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, cố vấn về khoa học và kỹ thuật, điều trị bệnh nhân vv..

Điều 2. Việc thực hiện chế độ kiêm nhiệm của cán bộ khoa học và kỹ thuật phải theo đúng các điều quy định sau đây:

1- Phải căn cứ vào yêu cầu thực sự của công việc, vào năng lực và trình độ của từng người trên cơ sở của việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. Cơ quan mời kiêm nghiệm sau khi đã bố trí sử dụng một cách hợp lý đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật hiện có mà vẫn thiếu cán bộ hoặc tuy đã có nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc được giao mới được mời cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi về mặt lý luận và thực tiễn ở các cơ quan khác về làm kiêm nhiệm .

2- Việc cử cán bộ kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo do cấp có thẩm quyền quyết định theo chế độ phân cấp quản lý cán bộ hiện hành; việc mời làm thêm các nhiệm vụ thực hiện theo chế độ hợp đồng, trên cơ sở đề nghị của cơ quan mời kiêm nhiệm và nguyện vọng của cán bộ được mời làm kiêm nhiệm. Các quyết định hoặc hợp đồng về kiêm nhiệm mỗi năm được soát xét và định lại một lần. Trong thời gian cán bộ khoa học và kỹ thuật đang thực hiện nhiệm vụ đã thoả thuận, các bên liên quan không được tự ý thay đổi thời gian và nội dung công việc. Nếu cần thay đổi phải được sự thoả thuận của cả hai bên và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

3- Cán bộ khoa học và kỹ thuật được cử làm kiêm nhiệm phải có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ công tác chính và nhiệm vụ kiêm nhiệm được giao.

4- Cơ quan quản lý biên chế và cơ quan mời kiêm nhiệm có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ khoa học và kỹ thuật hoàn thành các nhiệm vụ được giao và phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả công tác của cán bộ kiêm nhiệm.

(Thiếu điều 3)

Điều 4. Kết quả của công tác kiêm nhiệm được cơ quan mời kiêm nhiệm xem xét đánh giá và được hưởng các chế độ khen thưởng tinh thần và vật chất hiện hành.

Điều 5. Căn cứ vào quyết định này Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quyết định này sau khi có ý kiên thống nhất của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 6. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, các Bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 161-CT năm 1983 về chế độ công tác kiêm nghiệm của cán bộ khoa học và kỹ thuật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.884
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144