Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 19/02/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 14-HĐBT NGÀY 19-2-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN BẮC QUANG THUỘC TỈNH HÀ TUYÊN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tuyên và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Bắc Quang thuộc tỉnh Hà Tuyên như sau:

1. Thành lập thị trấn Việt Quang (thị trấn huyện lỵ huyện Bắc Quang) trên cơ sở sáp nhập 988,23 hécta đất với 1.877 nhân khẩu của xã Việt Vinh; 809 hécta đất với 1.213 nhân khẩu của xã Quang Minh và 7. 242 nhân khẩu là cán bộ công nhân viên của các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, đóng tại thị trấn.

- Thị trấn Việt Quang có diện tích tự nhiên 1.797,23 hécta với 10.332 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Việt Quang ở phía đông giáp các xã Việt Vinh và Quang Minh; phía tây giáp xã Tân Trịnh; phía nam giáp các xã Hùng An và Hương Sơn; phía bắc giáp xã Tân Lập.

- Sau khi điều chỉnh, xã Quang Minh có diện tích tự nhiên 937 hécta với 5.389 nhân khẩu.

Địa giới xã Quang Minh ở phía đông giáp Sông Lô; phía tây giáp thị trấn Việt Quang; phía nam giáp xã Hưng An; phía bắc giáp xã Việt Vinh.

2. Thành lập xã Việt Hồng trên cơ sở sáp nhập 570 hécta đất với 205 nhân khẩu của xã Yên Hà; 164 hécta đất với 820 nhân khẩu của xã Việt Vinh và 236 hécta đất với 150 nhân khẩu của xã Hùng An.

- Xã Việt Hồng có diện tích tự nhiên 970 hécta với 1.175 nhân khẩu.

Địa giới xã Việt Hồng ở phía đông giáp xã Hùng An; phía tây giáp xã Yên Hà;phía nam giáp xã Tiên Kiều; phía bắc giáp xã Việt Vinh.

- Sau khi điều chỉnh, xã Yên Hà có diện tích tự nhiên 681 hécta với 1.971 nhân khẩu.

Địa giới xã Yên Hà ở phía đông giáp xã Hương Sơn; phía tây giáp xã Bằng La; phía nam giáp xã Tiên Yên và xã Xuân Giang; phía bắc giáp xã Tân Thịnh.

- Xã Việt Vinh có diện tích tự nhiên 2.293,77 hécta với 2.262 nhân khẩu.

Địa giới xã Việt Vinh ở phía đông giáp huyện Vị Xuyên; phía tây giáp xã Việt Hồng; phìa nam giáp xã Quang Minh; phía bắc giáp xã Tân Quang.

- Xã Hùng An có diện tích tự nhiên 656 hécta với 2.823 nhân khẩu.

Địa giới xã Hùng An ở phía đông giáp xã Vô Điếm; phía tây giáp xã Tiên Kiều; phía nam giáp xã Vĩnh Hảo; phía bắc giáp xã Quang Minh.

3. Chia xã Liên Hiệp thành hai xã mới lấy tên là xã Liên Hiệp và Đức Xuân.

- Xã Liên Hiệp có diện tích tự nhiên 6.028 hécta với 1.003 nhân khẩu.

Địa giới xã Liên Hiệp ở phía đông và phía nam giáp huyện Chiêm Hoá; phía tây giáp xã Vô Điếm; phía bắc giáp xã Bằng Hành.

- Xã Đức Xuân có diện tích tự nhiên 4.592 hécta với 1.154 nhân khẩu.

Địa giới xã Đức Xuân ở phía đông giáp xã Trung Hà; phía tây giáp xã Vô Điếm; phía nam giáp xã Yên Thuận; phía bắc giáp xã Liên Hiệp.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tuyên và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14-HĐBT ngày 19/02/1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Bắc Quang thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.138

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117