Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 82/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ Hậu Giang thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 82/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Sầm Trung Việt
Ngày ban hành: 25/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND LÂM THỜI
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 25 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THỦY, BỘ HẬU GIANG THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Văn bản số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Căn cứ Công văn số 5822/GTVT-TCCB ngày 10/12/2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 14/SGTVT ngày 19/01/2004 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ Hậu Giang, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang quản lý; trên cơ sở đổi tên Trạm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cần Thơ.

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở giao thông vận tải, các Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương giao thông thủy, bộ Hậu Giang, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- TT.TU - TT.HĐND tỉnh
- 1A, 1B
- Lưu (HC, NCTH)

TM.UBND TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH
Sầm Trung Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 82/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy, bộ Hậu Giang thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41