Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 571/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 20/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 571/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 638-NQ/BCS ngày 18/3/2013 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch được phân công;

Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Bộ tình hình thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 571/QĐ-BNN-TCCB ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan/đơn vị chủ trì

Cơ quan/đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng Quy định về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

9/2013

2

Công văn của Bộ chỉ đạo công tác tuyển dụng công chức, viên chức.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4/2013

3

Xây dựng Quy định về thực hiện chế độ thi nâng ngạch đối với công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

9/2013

4

Xây dựng Quy định miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật.

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

9/2013

5

Xây dựng Quy định về điều động, biệt phái công chức, viên chức, luân chuyển công chức, viên chức.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6/2013

6

Xây dựng Quy định về chế độ đào tạo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Vụ Tổ chức cán bộ

Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT I, II và các đơn vị có liên quan.

6/2013

7

Xây dựng Quy định về đào tạo tiếng Anh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan.

8/2013

8

Xây dựng Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy trình, thủ tục bổ nhiệm; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6/2013

9

Xây dựng Quy định thí điểm tuyển sinh một số vị trí lãnh đạo trong đơn vị sự nghiệp và lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục, Vụ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7/2013

10

Xây dựng Quy định bổ nhiệm Hàm cấp Vụ, Cục và thí điểm tập sự một số vị trí lãnh đạo cấp phó diện Bộ quản lý.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6/2013

11

Quy định về quy hoạch, chính sách trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

9/2013

12

Xây dựng Quy định đánh giá công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền của Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

8/2013

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 571/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/03/2013 về kế hoạch thực hiện nghị quyết Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác cán bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.881

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.84.132.40