Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 986/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 986/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 12/2003/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 2074/BNN-TCCB ngày 08 tháng 8 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chỉ thị số: 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng, gồm các ông có tên dưới đây:

1. Ông Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -Trưởng Ban.

2. Ông Nguyễn Đức Soát, Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng, Bộ Quốc phòng - Phó Trưởng ban.

3. Ông Cao Ngọc Oánh, Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an - Phó Trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Uỷ viên.

5. Ông Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Uỷ viên.

6. Ông Nguyễn Xuân Thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên.

7. Bộ Thương mại cử một đồng chí Thứ trưởng tham gia - ủy viên.

8. Ông Lê Đình Đạo, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - ủy viên.

9. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Biên tập Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam - ủy viên.

10. Ông Nguyễn Bá Thụ, Cục Trưởng Cục Kiểm lâm - ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ sau đây:

1. Chỉ đạo, kiểm tra các ngành, các địa phương việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Điều hành sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương tổ chức truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:
-Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Nông nghiệp và PTNT,
Công an, Quốc phòng, KH và Đầu tư
Tài chính, Tài nguyên và MT, Thương mại.
- Đài Truyền hình Việt Nam,
- Đài Tiếng nói Việt Nam,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo.
- Văn phòng Trung ương Đảng.
- Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu : NN (5b), VT.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 986/2003/QĐ-TTg ngày 01/09/2003 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.469

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222