Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 97-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/04/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97-CT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN QUỐC GIA VỀ THẬP KỶ QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ (1988 - 1997) 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét đề nghị của ông Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển Văn hoá (1988-1997).

Điều 2. Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan và các tổ chức quốc tế xây dựng các chương trình hoạt động để thực hiện các mục tiêu của Thập kỷ phát triển văn hoá thế giới.

Điều 3. Thành phần của Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá:

1. Chủ tịch: ông Nguyễn Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

2. Phó Chủ tịch thường trực: ông Đinh Quang, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch.

3. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Dy Niên, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam.

4. Các Uỷ viên của Uỷ ban là đại diện chủ chốt của các cơ quan có liên quan và một số trí thức tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, văn hoá và giáo dục.

5 Cơ quan điều phối quốc gia của Uỷ ban (Bộ phận Thường trực) đặt tại Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì về tổ chức và điều phối các hoạt động.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97-CT ngày 05/04/1991 thành lập Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá (1988 - 1997) do Chủ tịch Hội đồng trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.958

DMCA.com Protection Status
IP: 34.225.194.102