Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2007 về việc ông Lê Mạnh Hùng, thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 942/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 942/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày  25  tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG LÊ MẠNH HÙNG, THÔI GIỮ CHỨC TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ, BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4265/TTr-BKH ngày 19 tháng 06 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1830/TTr-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lê Mạnh Hùng, thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tiếp tục giúp Bộ công tác chuyên môn về Thống kê. Thời điểm nghỉ của ông Lê Mạnh Hùng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Lê Mạnh Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ KTTH, TCCB, Website CP;
- Lưu: VT, VPBCS (2), H 22

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2007 về việc ông Lê Mạnh Hùng, thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40