Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 89/2010/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 89/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Phan Đình Trạc
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2010/QĐ-UBND

Vinh, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp ngày 29/9/2004;

Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định tư pháp”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở Y tế nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1874/TTr-STP ngày 08 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An

Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trực thuộc Sở Y tế và chịu sự quản lý nhà nước về giám định pháp y của Sở Tư pháp cùng các ngành liên quan.

Trụ sở Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An trước mắt đặt trong trụ sở của Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Nghệ An, số 38 - đường Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Pháp y tỉnh hoạt động theo quy định của Pháp lệnh Giám định tư pháp, Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm như sau:

a) Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh Giám định tư pháp;

b) Nghiên cứu khoa học về pháp y;

c) Báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp về tổ chức hoạt động pháp y ở địa phương;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tổ chức bộ máy:

Trung tâm Pháp y tỉnh có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc Trung tâm và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm:

- Giám đốc Trung tâm là giám định viên pháp y, trước mắt do Giám đốc Trung tâm giám định y khoa tỉnh kiêm nhiệm;

- Một Phó Giám đốc Trung tâm chuyên trách là giám định viên pháp y.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng giám định;

- Phòng Tổng hợp, tổ chức, hành chính (bao gồm: kế hoạch, tổ chức, hành chính, kế toán, văn thư, kho quỹ).

3. Biên chế: Biên chế của Trung tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế koạch hàng năm. Năm 2010 biên chế của Trung tâm là: 8 biên chế.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Trung tâm bao gồm:

1. Ngân sách cấp theo dự toán.

2. Phí giám định pháp y.

3. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Thực hiện theo định mức quy định của nhà nước. Trước mắt Trung tâm Pháp y tỉnh được sử dụng chung một số cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trung tâm Giám định y khoa tỉnh, UBND tỉnh cấp kinh phí để mua sắm trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Y tế; Tài chính, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan; Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/2010/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.423

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104