Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 86/1998/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 86/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 21/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 17 tháng 01 năm 1992,
Căn cứ Nghị định Chính phủ số 22/CP ngày 20 tháng 3 năm 1995, quy định về việc phòng cháy, chữa cháy rừng,
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng, thành phần Ban chỉ đạo gồm có:

1.1- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban.

1.2- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Đẳng làm Phó ban thường trực.

1.3- Đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi làm Uỷ viên Ban chỉ đạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy của Bộ phục vụ các hoạt động điều hành của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng Trung ương.

Ban có Văn phòng thường trực (sử dụng bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm), được cấp kinh phí hoạt động, tính vào kinh phí cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo kế hoạch hàng năm.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ rừng, thành lập Ban chỉ huy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh, thành phố và trực tiếp chỉ huy các cấp cơ sở thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi địa bàn của địa phương.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86/1998/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.139
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144