Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 846/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Diệp
Ngày ban hành: 15/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 846/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giám định Tư pháp số 13/2012/QH 13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 106/TTr-SNV ngày 06/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long (trên cơ sở chuyển toàn bộ Phòng Giám định pháp y thuộc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long).

Điều 2. Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn:

1. Vị trí chức năng:

Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về hoạt động giám định và chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành của Viện Pháp y quốc gia, có chức năng là cơ quan chuyên trách thực hiện công tác giám định pháp y trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Pháp y có trụ sở đặt tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, là đơn vị hạch toán độc lập có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện giao dịch và công tác.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật về giám định tư pháp.

- Nghiên cứu khoa học về pháp y.

- Báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp, Viện Pháp y Quốc gia về hoạt động giám định pháp y ở địa phương.

- Thực hiện dịch vụ giám định ngoài tố tụng về pháp y theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Y tế.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Lãnh đạo trung tâm:

Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc và các Phó Giám đốc trung tâm là Giám định viên chuyên trách do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm sau khi thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp.

2. Cơ cấu tổ chức:

Giao Giám đốc Sở Y tế quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy trung tâm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm Pháp y.

3. Biên chế:

Biên chế của trung tâm là biên chế viên chức nằm trong tổng số biên chế viên chức của Sở Y tế do cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế , thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Giám đốc Trung tâm Pháp y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.118
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236