Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 83-QĐ/KTTV năm 1994 về nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Đài khí tượng Thuỷ văn Khu vực Tây Nguyên do Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn ban hành

Số hiệu: 83-QĐ/KTTV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Khí tượng thuỷ văn Người ký: Nguyễn Đức Ngữ
Ngày ban hành: 30/03/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83-QĐ/KTTV

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN KHU VỰC TÂY NGUYÊN

 TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN SỐ 

Căn cứ Nghị định số 215-CP ngày 5-11-1976 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn;
Căn cứ Quyết định số 68-TT ngày 23-2-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Tây Nguyên;
Căn cứ Công văn số 36-TCCB/TC ngày 24-3-1994 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thoả thuận việc quy định nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
của Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Tây Nguyên; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định nhiêm vụ và quyền hạn của Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Tây Nguyên như sau:

1. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản về khí tượng thuỷ văn, kiểm soát môi trường không khí và nước trong khu vực, theo kế hoạch được giao.

Hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức, quy chế, thể lệ về chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị cơ sở.

2. Làm dự báo và phục vụ về khí tượng thuỷ văn, kiểm soát môi trường không khí và nước cho các tỉnh, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa phận Tây Nguyên.

3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về khí tượng, thuỷ văn, quản lý và kiểm soát môi trường không khí và nước theo yêu cầu của các cấp, các ngành trong khu vực.

4. Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ về khí tượng thuỷ văn; kiểm soát môi trường không khí và nước đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách theo quy định của Chính phủ khi có các khoản thu.

5. Tổ chức thực hiện và quản lý công tác xây dựng cơ bản các công trình do Đài làm chủ đầu tư.

6. Quản lý và sử dụng kinh phí, vật tư, tài sản của Tổng cục giao cho Đài theo đúng quy định của Nhà nước .

7. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, tiền lương và các chính sách chế độ đối với công chức thuộc Đài quản lý theo sự phân cấp của Tổng cục.

8. Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Tây Nguyên được tham gia làm thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tại địa phương khi có yêu cầu.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Đài khí tượng thuỷ văn Khu vực Tây Nguyên gồm có:

A. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tại Văn phòng đài:

1. Phòng Quản lý lưới trạm khí tượng Thuỷ văn.

2. Phòng dự báo và phục vụ Khí tượng Thuỷ văn.

3. Phòng Hành chính Tổng hợp.

B. Các đơn vị điều tra cơ bản và phục vụ:

1. Các Trạm Dự báo và phục vụ Khí tượng Thuỷ văn tỉnh (tại các tỉnh).

2. Các Trạm Khí tượng, thuỷ văn, kiểm soát Môi trường.

3. Đội Khảo sát khí tượng Thuỷ Văn.

4. Tiêu Khí tượng, đo mưa (56 điểm theo Quyết định số 88-KTTV/QĐ).

Các trạm và Đội khảo sát không có tư cách pháp nhân đầy đủ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực, được phân cấp về tài chính và có con dấu riêng.

Điều 3. Giám đốc Đài Khí tượng thủ văn Khu vực Tây Nguyên điều hành các hoạt động của Đài theo chế độ Thủ trưởng. Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực có trách nhiệm dự thảo điều lệ hoạt động của Đài trình Tổng cục trưởng phê chuẩn.

Điều 4. Quyết định này thi hành kể từ ngày ban hành, bãi bỏ những văn bản trước đây trái với Quyết định này.

Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn Khu vực Tây Nguyên và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Đức Ngữ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 83-QĐ/KTTV năm 1994 về nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Đài khí tượng Thuỷ văn Khu vực Tây Nguyên do Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.588

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101