Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 83/1996/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hành không Quốc tế ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 83/1996/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 05/02/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/1996/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 83/1996/QĐ-TTg NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 1996 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Xét tờ trình của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam số 2387/CAAV ngày 31/10/1995,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Uỷ ban về đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hàng không quốc tế ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là Uỷ ban).

Điều 2. Uỷ ban được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phối hợp triển khai thực hiện việc đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hàng không quốc tế ở Việt Nam, có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng chương trình, nội dung, biện pháp thực hiện đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hàng không ở các sân bay quốc tế của Việt Nam.

2. Chỉ đạo, tổ chức phối hợp, hướng dẫn và giúp đỡ các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thực hiện việc đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hàng không.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Uỷ ban, hoặc những vấn đề trong Uỷ ban chưa thống nhất.

4. Khuyến cáo với các tổ chức hàng không dân dụng quốc tế những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển về hàng không dân dụng.

5. Ban hành quy chế hoạt động của Uỷ ban và của các Ban chỉ đạo thực hiện ở các sân bay quốc tế của Việt Nam.

6. Thành lập các Ban chỉ đạo, thực hiện đơn giản hoá thủ tục trong vận tải hàng không quốc tế tại các cảng hàng không, sân bay quốc tế của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban); Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Ban; kiểm tra, giám sát và giúp đỡ các Ban hoạt động.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy.

A. Uỷ ban về dơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hàng không quốc tế ở Việt Nam gồm các thành viên:

1. Lãnh đạo Cục Hàng không dân dụng Việt Nam - Chủ tịch Uỷ ban.

2. Lãnh đạo cơ quan an ninh cửa khẩu - Phó Chủ tịch.

3. Lãnh đạo Cục Giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan - Phó Chủ tịch.

4. Đại diện Tổng cục thuế, Bộ Tài chính - Uỷ viên.

5. Đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao - Uỷ viên.

6. Đại diệnVụ Vệ sinh Dịch tễ, Bộ Y tế - Uỷ viên.

7. Đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Uỷ viên.

B. Ban chỉ đạo thực hiện ở các sân bay quốc tế trực thuộc Uỷ ban gồm có:

1. Giám đốc Cảng vụ hàng không - Trưởng Ban.

2. Trạm trưởng cơ quan quản lý an ninh cửa khẩu - Phó Ban.

3. Trưởng Hải quan sân bay - Phó ban.

4. Đại diện kiểm dịch y tế sân bay - Uỷ viên.

5. Đại diện các xí nghiệp phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất hoạt động tại cảng hàng không, sân bay - Uỷ viên.

Uỷ ban về đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hàng không có tư cách pháp nhân, có con dấu và kinh phí riêng, có Trụ sở tại Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, có một số cán bộ chuyên môn giúp việc (kiêm nhiệm) do Uỷ ban quyết định. Chủ tịch Uỷ ban, Phó Chủ tịch Uỷ ban và thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Uỷ ban chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban, các ban và kết quả đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hàng không. Các thành viên khác chịu trách nhiệm về những vấn đề thuộc chức năng cơ quan quản lý của mình.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban được Bộ Tài chính duyệt cấp qua Cục hàng không dân dụng Việt Nam.

Uỷ ban thống nhất và chịu trách nhiệm phân bổ kinh phí trên hoạt động đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hàng không.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Y tế; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam; Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan; Chủ tịch Uỷ ban về đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hàng không quốc tế ở Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Đức Lương

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 83/1996/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hành không Quốc tế ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212