Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 816/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Vỹ Hà
Ngày ban hành: 15/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 816/QĐ-CT

Pleiku, ngày 15 tháng 07 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Điều 52 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;

- Căn cứ Nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện; Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Gia Lai tại tờ trình số 32/TT-CN ngày 04/7/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ủy quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho:

a/ Tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

b/ Tổ chức tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

c/ Tổ chức, cá nhân quản lý vận hành các nhà máy điện, trạm phát điện, sản xuất điện để kinh doanh bán điện có công suất lắp đặt từ 50kW đến 10.000 kW đặt lại địa phương.

d/ Tổ chức quản lý và vận hành lưới điện phân phối có điện áp từ 35kV trở xuống hoạt động tại địa phương.

e/ Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh điện nông thôn tại tỉnh, hoạt động tại địa phương.

Điều 2: Giám đốc Sở Công nghiệp tổ chức triển khai thực hiện cấp giấy phép hoạt động điện lực theo đúng quy định của Nhà nước; được thu và sử dụng một phần lệ phí cấp giấy phép theo quy định tại điều 20 của Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố, huyện, thị xã, các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

+ Như điều 3.
+ Văn phòng Chính phủ (b/c).
+ TT Tỉnh
y (b/c).
+ TT HĐND tỉnh (b/c).
+ Viện kiểm sát nhân dân, Toà án tỉnh.
+ Lưu VT- CN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nguyễn Vỹ Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 816/QĐ-CT ngày 15/07/2003 ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!